Aflever databaser

Aflever databaser

Data i diverse databaseformater.

alt

Forskningsdata der er skabt eller lagret i databaser skal afleveres som en arkiveringsversion.

Hvad er en arkiveringsversion?

En arkiveringsversion er et udtræk af data og eventuelle dokumenter suppleret med dokumentation af data. Udtrækket skal afleveres i et bestemt teknisk format som fremgår af bilag 1-8 i bekendtgørelse nr. 128 om aflevering af arkiveringsversioner til Rigsarkivet.

En arkiveringsversion består af:

  • udtræk af datatabeller
  • eventuelle dokumenter
  • information om arkiveringsversionen (kontekstdokumentation)

Alle tre elementer er lagret i en fast struktur. Du kan downloade eksempler på forskellige arkiveringsversioner.

Database Preservation Toolkit- udtræksprogram til databaser

Hvad er DBPTK?

Database Preservation Toolkit (DBPTK) er et program, der kan anvendes til at trække dataindhold, datastrukturer og metadata fra forskellige database management systemer, ud til en række bevaringsformater. DBPTK er udviklet af KEEP SOLUTIONS, LDA som en del af EU-projekterne E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation), hvori Rigsarkivet også har deltaget med midler fra Estlands Nationalarkiv. DBPTK er udviklet i åben kildekode (open source), og er tilgængeligt på www.database-preservation.com og på https://github.com/keeps

Hvad kan DBPTK?

DBPTK kan eksportere databaser fra mange relationelle databasemanagementsystemer (fx PostgreSQL, Oracle og MS SQL Server) til det åbne format SIARD (Software Independent Archiving of Relational Databases). DBPTK kan eksportere til den danske variant af SIARD. Værktøjet kan anvendes til at udtrække følgende filer, der skal placeres i en arkiveringsversion ud fra bek. 1007 og 128: Tabelindhold (tabelfilerne) og den tilhørende tabelindeksfil (tabelIndex.xml).

Vær opmærksom på, at selvom værktøjet er funktionelt, så er det nødvendigt at foretage yderligere bearbejdning før eller efter udtræk, for at arkiveringsversionen kan godkendes iht. bek. 1007 og 128. DBPTK understøtter som udgangspunkt ikke alle Rigsarkivets krav til geodata.

Brug af DBPTK

Rigsarkivet tilbyder ingen støtte i brugen af DBPTK. Rigsarkivet fraskriver sig desuden ethvert ansvar for fejl, som skulle opstå i forbindelse med anvendelsen af programmet. Alle henvendelser og spørgsmål herom skal ske til https://github.com/keeps/dbptk-developer eller via info@keep.pt.

Rigsarkivet har udarbejdet følgende vejledning om DBPTK:

Brug af leverandør

Du kan overveje at anvende en leverandør til bistå afleveringen af arkiveringsversionen. Rigsarkivet har udarbejdet en liste med oplysninger om leverandører, der har udarbejdet og fået godkendt en eller flere arkiveringsversioner af it-systemer efter reglerne i bekendtgørelse nr. 128 om arkiveringsversioner.

Hvis du har spørgsmål til din aflevering

Hvis du støder på problemer, når du tester eller skaber din afleveringspakke, skriv spørgsmål til mailbox@rigsarkivet.dk, att. Forskningsdatamanager.