Aflever forskningsdata

Aflever forskningsdata

Hvis dine data skal afleveres, vil vi kontakte dig og vi starter et samarbejde om afleveringen.

alt

Sådan forløber en aflevering

1

Start afleveringen

Hvis Rigsarkivet afgør at du skal aflevere, sender vi to spørgeskemaer, du skal udfylde. På baggrund af dine oplysninger vejleder vi dig til resten af processen.

2

Forskellige dataformater

Der er specifikke krav til hver type data. Læs vejledninger til de forskellige dataformater bl.a. statistikfiler, dokumentsamlinger og databaser.

3

Klargør dine data og dokumentation

Du kvalitetssikrer dine data og metadata, og sikrer, at din dokumentation er konverteret til rette format.

4

Producer og test din aflevering

Du/din forskningsinstitution producerer afleveringen, og tester den med vores testværktøjer.

5

Aflevering

Når du afleverer, skal du vedlægge en udfyldt følgeseddel. Se hvordan du sender forskningsdata til Rigsarkivet.

6

Godkendelse

Vi tester om afleveringen overholder alle bestemmelser. Når alt er godkendt, modtager forskningsinstitutionen cc. forskeren en godkendelse for afleveringen.

Vi sender dig en afleveringsbestemmelse

Efter Rigsarkivet har modtaget spørgeskemaerne, udsteder vi en afleveringsbestemmelse.

Bestemmelsen specificerer hvordan og hvornår dine data skal afleveres. Den kan indeholde information om fx hvilken data afleveringen skal indeholde, afleveringsfrister og hvilken dokumentation, du skal vedlægge.

Information om data

Vi sender dig to skemaer, hvor du skal udfylde oplysninger om din forskningsdata, der gør dem lettilgængelige for fremtidig brug.

Ud fra dine oplysninger sender vi dig to indeksfiler i xml-format:

  • en arkivbeskrivelsesfil, som beskriver indholdet i afleveringen
  • en kontekstdokumentationsfil, som beskriver datadokumentationen

Du skal indsende de to filer sammen med afleveringen.

Forskellige regler for datatyper

Der er forskellige regler og vejledninger for, hvordan du afleverer din forskningsdata alt efter om der er tale om statistikfiler, CSV-filer og regneark, dokumentsamlinger og databaser. Du kan læse mere om de specifikke krav på de nedenstående sider.

Hvis du har andre typer formater

Består dine data af andre formater, vil Rigsarkivet undersøge mulighederne for langtidsbevaring fra sag til sag. I den forbindelse kan vi have brug for at kontakte dig med yderligere spørgsmål.

Vi kontakter dig direkte i begge tilfælde.