Anmeld forskningsdata

Anmeld forskningsdata

Du skal anmelde forskningsdata, så Rigsarkivet kan vurdere om du skal aflevere. Se hvad du skal gøre og hvordan vi kan hjælpe dig.

alt

Det skal med i anmeldelsen

Projektbeskrivelse og baggrund

Oplysninger om projektet fx beskrivelse, metode, forskningsområde og datas ophav.

Formater og dokumentation

Datas og datastrukturens format og størrelse samt relevant dokumentation.

Oplysninger om din dataindsamling

Alt efter datatype er det fx variable, population og kriterier for udvælgelse samt indsamlingsperiode.

Nødvendige oplysninger i din anmeldelse

Oplysningerne i din anmeldelse skal være på et niveau, der svarer til et public summary i et videnskabeligt tidsskrift.

Har du en projektbeskrivelse eller data management plan (DMP), der dækker de enkelte dele, kan du uploade den i blanketten i stedet for at udfylde de enkelte felter.

Det gør Rigsarkivet, når du har anmeldt

Når du har anmeldt din forskning, beslutter vi om du skal aflevere dine data til Rigsarkivet.

Hvis vi mangler relevante oplysninger, skriver vi til den kontaktperson, som du har oplyst i anmeldelsen.

Herefter sender vi bestemmelsen med vores afgørelse. Hvis du skal aflevere dine data til Rigsarkivet, vejleder vi dig samtidig i, hvordan det foregår.