Find ud af om du skal anmelde

Find ud af om du skal anmelde

Forsker du på et universitet, et sygehus eller i en virksomhed? Det har betydning for, om du kan eller skal anmelde dine forskningsdata.

alt

Statslige forskningsdata

Du skal anmelde statslige forskningsdata til Rigsarkivet. Statslig data er al forskning, hvor dataejer er en statslig myndighed, et universitet eller en sektorforskningsinstitution.

Du skal anmelde dine forskningsdata når du har afsluttet dataindsamlingen men inden du afslutter forskningsprojektet.

Hvis du indsamler data kontinuerligt over en længere årrække, fx kohorteundersøgelser, skal du anmelde forskningen, når du påbegynder indsamlingen.

Undtagelser

Forskningsdata, som du ikke behøver at anmelde:

Regionale forskningsdata

Din forskning hører til det regionale område, hvis dataejer er en regional myndighed fx:

  • Sygehuse og hospitaler
  • Centralforvaltninger
  • Institutioner
  • Tværgående eller fælles regionale enheder

Hvis du er ansat ved et hospital, skal du være særlig opmærksom på om dine data bliver betragtet som statslig eller regionalt ejede.

Du kan læse om din forskningsdata skal anmeldes i bekendtgørelse 33 eller kontakt Rigsarkivet for at få hjælp.

Hvad kan du anmelde

Har du forskningsdata som er af sundhedsfaglig, historisk eller samfundsmæssig betydning, kan du anmelde det til Rigsarkivet.

Du kan ikke anmelde forskningsdata som er skabt ved

Kommunale forskningsdata

Kommunal lovgivning regulerer om I skal anmelde kommunale forskningsdata.

I vejledningen til bekendtgørelse 183 afsnit 1.4  kan du læse mere om, hvordan du finder ud af om du skal aflevere dine forskningsdata eller ej. Du kan både følge diagrammet i vejledningen og tjekke d-guldlisten, som er listen over kommunale it-systemer med information om kassation og bevaring.

Hvis du skal bevare dine forskningsdata, skal du aflevere dem til Rigsarkivet eller andet offentlig arkiv (§7-arkiv).

Lovgivning og vejledning

Læs mere i bekendtgørelse nr. 183 af 26. januar 2018 om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne

Private forskningsdata

Du kan anmelde dine data til Rigsarkivet, hvis du ønsker, at de bliver bevaret hos os. Rigsarkivet vil ud fra anmeldelsen vurdere om data kan arkiveres i arkivet. Du skal være opmærksom på, at du selv skal stå for produktionen af afleveringen efter vores afleveringskrav, hvis vi vurderer, at dine data kan langtidsbevares i arkivet.

Vi stiller hjælpeværkstøj og vejledning til rådighed. Du har også mulighed for at få en leverandør til at lave afleveringen af data for dig.

Når din aflevering er godkendt, sørger vi for, at dine data bliver bevaret for eftertiden, udstillet til brugerne efter aftale med dig og vi dækker alle udgifter hertil. Du får endvidere en DOI, som du kan anvende i dine publikationer

Skriv til anmeldelse@rigsarkivet.dk, så hjælper vi dig videre.

Få hjælp

Kontakt Rigsarkivet hvis du er i tvivl, om du er omfattet af anmeldelsespligten, eller har andre spørgsmål om anmeldelse.

Gå til Rigsarkivets kontaktside.