Bevar og kassér kommunens it-systemer fra 1970-2006

Bevar og kassér kommunens it-systemer fra 1970-2006

Bestemmelser for bevaring af it-systemer for perioden 1970-2006

alt

Perioden 1970-2006

Her finder du relevante bekendtgørelser og vejledninger til dig, der skal aflevere it-systemer fra kommuner i perioden 1970-2006

Bestemmelserne opregner de arkivalier, som alle kommuner umiddelbart skal bevare, også når arkivalierne ikke længere er i retslig eller administrativ brug. Det står kommunerne frit for at bevare flere systemer end dem, der er bestemt til bevaring.

For institutioner, som kommunerne har overtaget fra amterne, gælder nedenstående amtsbestemmelser forsat:

Bekendtgørelse nr. 575 af 16. juni 2003 om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommuner

Bekendtgørelse nr. 331 af 29. april 2004 om bevaring af data fra elektroniske arkivsystemer med personoplysninger i Bornholms regionskommune

Bemærk at bekendtgørelse 331 er historisk men stadig er gældende for perioden 2003-2006 jf. bekendtgørelse 995 af 3. august 2010 §6.

Bekendtgørelse nr. 330 af 29. april 2004 om bevaring af data fra elektroniske arkivsystemer med personoplysninger hos Københavns og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse nr. 195 af 7. marts 2018 om ændring af bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse nr. 194 af 7. marts 2018 om ændring af bekendtgørelse om bevaring af data fra elektroniske arkivsystemer med personoplysninger hos Københavns og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Skoleintra

I denne vejledning kan du se, hvilket indhold fra SkoleIntra, der er bevaringspligtig, og hvordan I sikrer det.

Børnesager

Du kan læse vores vejledning om børnesager.