Bevar og kassér kommunens it-systemer

Bevar og kassér kommunens it-systemer

Rigsarkivet og kommunale parter har udarbejdet bestemmelser om bevaring og kassation af kommunale data

alt
Kommunale og regionale myndigheder må ikke slette eller kassere data i it-systemer uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.
Læs mere i Arkivbekendtgørelsen Retsinformation

Overordnet lovgivning

Rigsarkivet udsteder bekendtgørelser, der beskriver hvilke af kommunens it-systemer, I skal bevare data fra. Kommunen skal aflevere dataet til offentligt arkiv i form af arkiveringsversioner.

Efter drøftelse med de kommunale parter, fastsætter Rigsarkivet nærmere bestemmelser om bevaring og kassation af offentlige arkivalier jf. arkivbekendtgørelsens §5.

Arkivloven – Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkiver og om offentlige arkivers virksomhed

Rigsarkivet har i samarbejde med de kommunale parter udarbejdet følgende bestemmelser om bevaring og kassation til kommunerne for de enkelte perioder.