Lovgivning og vejledning om aflevering af it-systemer

Lovgivning og vejledning om aflevering af it-systemer

Lovgivning og vejledning der vedrører afleveringen af offentlige myndigheders it-systemer

alt

Vejledninger

Dokumentvejledningen

Vejledningen beskriver hvordan afleveringen af dokumenter fra it-systemer håndteres. Vejledningen er et supplement til bekendtgørelse nr. 128/nr. 1007, og kommer også med gode råd om håndtering af dokumentarkivet samt beskrivelse af hvilke filer, som altid må kasseres.

Bemærk vejledningen gælder alene ved aflevering til Rigsarkivet.

Anvisning i aflevering af bitemporale data

Læs Rigsarkivets vejledning til, hvordan du afleverer bitemporale data.

Kort og godt om aflevering til Rigsarkivet

Hør områdeleder Jan Dalsten Sørensen fortælle om, hvad en arkiveringsversion er. Videoen er en introduktion til dig, der måske ikke har prøvet at aflevere til Rigsarkivet før eller bare gerne vil have det genopfrisket.

Kort og godt om Views og SQL

Vejledning om views og SQL-forespørgsler, som indgår i arkiveringsversioner. Få svar på spørgsmål om, hvad forskellen er på views og SQL-forespørgsler samt hvorfor og hvordan de skal indgå i arkiveringsversionen.

Kort og godt om datarensning

Vejledning om datarensning i arkiveringsversioner. Der må aldrig ændres på informationsindholdet af data uanset formålet, men der kan være tilfælde, hvor fejl skal rettes. Det giver vejledningen eksempler på – samt på tilfælde, hvor det ikke er tilladt at rette datafejl.

(Bemærk, at der er tale om en beta-version, der kun omfatter aflevering til Rigsarkivet. Vejledningen vil senere blive sendt i høring hos § 7-arkiver.)

Opdeling af arkiveringsversioner på flere medier

Denne vejledning forklarer, hvordan man kan opdele og aflevere en arkiveringsversion til Rigsarkivet på flere medier end ét.

Test af arkiveringsversioner

Rigsarkivet har udarbejdet en vejledning til at teste arkiveringsversionen.

Tjekliste inden afsendelse af arkiveringsversion til Rigsarkivet

Tjeklisten bør gennemgås inden afsendelse af arkiveringsversion til Rigsarkivet. Tjeklisten sikrer, at man afleverer en arkiveringsversion, der ikke indeholder de 10 mest hyppige fejl, som Rigsarkivet ellers finder i indsendte arkiveringsversioner. Der er en større sandsynlighed for, at arkiveringsversionen kan blive godkendt hurtigere og uden tilbageløb, hvis tjeklisten er gennemgået.

Produktionsnotat

Når du afleverer en arkiveringsversion, skal du udfærdige et produktionsnotat der indgår som kontekstdokument. Produktionsnotatet er det sted, hvor du kan angive særlige forhold omkring den tekniske udarbejdelse af arkiveringsversionen. Her kan du finde skabelon til notatet, der også kan fungere som tjekliste inden aflevering. Vær opmærksom på, at afvigelser fra krav i afleveringsbekendtgørelsen altid kræver dialog og typisk også særlig dispensation.

Særligt for statslige myndigheder

Kort og godt om aflevering af it-systemer

Vejledning der kort redegør for hvad en arkiveringsversion er, hvordan en aflevering foregår og hvad myndighedens opgave er.

Kort og godt om kassation af dokumenter

Vejledning om hvornår og hvordan Rigsarkivet giver tilladelse til at kassere dokumenter i et it-system.

Særligt for kommune og region

Vejledning om aflevering af kommuner og regioners digitale data og dokumenter

Vejledning til kommuner og regioner der afleverer arkiveringsversioner af it-systemer til Rigsarkivet. Introduktion til udformning af en arkiveringsversion samt hvordan en afleveringssag forløber.

Aflevering af it-systemer

Vejledning til kommuner, der afleverer it-systemer til Rigsarkivet.

Kort og godt om aflevering af it-systemer – for regioner

Vejledning der kort redegør for hvad en arkiveringsversion er, hvordan en aflevering foregår og hvad den kommunale/regionale myndigheds opgave er.

Paradigmesager (afleveringsmodeller)

Se en liste med afleveringsmodeller (paradigmer) for kommunale it-systemer