Bevar og kassér regionens data

Bevar og kassér regionens data

Rigsarkivet og Danske Regioner har udarbejdet bestemmelser om bevaring og kassation af it-systemer og papirarkivalier

alt

Destruktion af arkivalier

Regionen må ikke slette eller destruere arkivalier uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Kommuner og regioner skal sikre, at arkivalier, som er bestemt til kassation, altid bliver destrueret på betryggende vis.

Det fremgår af arkivbekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Hvis kommunen eller regionen træffer aftale med et privat firma om makulering og/eller forbrænding, skal I sikre jer, at transporten foregår i aflåste containere, og at destruktionen rent faktisk finder sted.

Vær opmærksom på at kasserede papirarkivalier ikke må videregives til lokalarkiver, biblioteker, museer eller foræres til private samlere.