Bevar og kasser kommunens papirarkivalier for perioden 1970-2006

Bevar og kasser kommunens papirarkivalier for perioden 1970-2006

Se bestemmelser for bevaring eller kassation af kommunens papirarkivalier for perioden 1970-2006

alt

Overordnet lovgivning

Bekendtgørelse nr. 692 af 3. juli 2003 om om bevaring og kassation af arkivalier hos Københavns og Frederiksberg Kommuner

Bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne

Bekendtgørelse nr. 195 af 7. marts 2018 om ændring af bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunerne

Bekendtgørelse nr. 196 af 7. marts 2018 om ændring af bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Københavns og Frederiksberg kommuner