Netværk og udvalg

Netværk og udvalg

Rigsarkivet og de kommunale og regionale parter samarbejder i netværk og udvalg

alt

De kommunale og regionale parter samt kommunale arkiver (§ 7-arkiverne) og Rigsarkivet mødes regelmæssigt i forskellige netværk og udvalg.

Rigsarkivaren mødes én gang om året med ledere af § 7-arkiverne for at drøfte emner af gensidig interesse på lederniveau.

Formålet med de forskellig samarbejdsfora er at drøfte de principielle og praktiske problemstillinger, der rejser sig i forbindelse med:

  • arkivdannelse
  • bevaring og kassation
  • aflevering
  • tilgængeliggørelse i kommuner og regioner.