K-udvalg

K-udvalg

K-udvalget er hovedforum for Rigsarkivets kontakt til de kommunale parter.

alt

K-udvalget

Udvalget vedrørende bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse (K-udvalget) består af repræsentanter for Rigsarkivet, KL, § 7-arkivernes organisationer, Organisationen af Danske Arkiver (ODA) og Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) på ledelses- eller tilsvarende niveau.

I dette forum behandles spørgsmål af politisk eller økonomisk karakter samt alle overordnede arkivfaglige problemstillinger.

Udvalget holder møder 2-3 gange årligt.

Kommissorium

Her kan du downloade K-udvalgets kommissorium.

Dagsordener og referater 2024

Her kan du downloade de seneste referater fra K-udvalgets møder.

Dagsordener og referater 2023

Her kan du downloade de seneste referater fra K-udvalgets møder.

Dagsordener og referater 2022

Her kan du downloade de seneste referater fra K-udvalgets møder.

Dagsordener og referater 2021

Her kan du downloade de seneste referater fra K-udvalgets møder.

Dagsordener og referater 2020

Her kan du downloade K-udvalgets dagsordner og referater fra 2020.

Andet materiale

K-udvalget besluttede i februar 2014 at undersøge, hvilke arkivopgaver § 7-arkiverne løser og om der er behov for kompetenceudvikling hos arkiverne.