Aflever papirarkivalier fra kommune og region

Aflever papirarkivalier fra kommune og region

Kommuner og regioner kan aflevere papirarkivalier til Rigsarkivet.

alt

Hvor skal I aflevere

I skal aflevere bevaringsværdig data til et offentligt arkiv. Det kan enten være Rigsarkivet eller et offentligt arkiv, som er oprettet af én eller flere kommuner med henblik på at opbevare og stille kommunale arkivalier til rådighed. Det kaldes også et §7-arkiv.

Læs mere om oprettelse af offentlige arkiver

Sådan forløber en aflevering

1

Udfyld blanket

I udfylder blanketten, og vi kontakter jer om det kommende samarbejde.

2

Hvad skal med?

Rigsarkivet udsteder en afleveringsbestemmelse efter aftale med jer.

3

I pakker arkivalierne

I ordner, pakker og registrerer arkivalierne.

4

Vi godkender

Rigsarkivet godkender, når I er færdige med det afleveringsforberedende arbejde.

5

I afleverer

Når I afleverer arkivalierne, kontrollerer og kvitterer vi for modtagelsen.

6

I modtager faktura

I får en opkrævning på det beregnede vederlag.

Accept af vederlag

Når I sender blanketten “Aflevering af kommunale og regionale papirarkivalier”, accepterer I, at Rigsarkivet opkræver vederlag for opgaven.

Prisoverslag og vederlag

Kommunale og regionale myndigheder kan aflevere bevaringsværdige papirarkivalier til Rigsarkivet mod betaling af vederlag til dækning af arkivets omkostninger. Når I afleverer til Rigsarkivet, overtager vi ansvaret for at opbevare dem og stille dem til rådighed for borgere, myndigheder og forskere. Derefter vil I ikke have yderligere udgifter til at opfylde jeres forpligtelser på området.

På siden ‘Pris og vederlag for aflevering til Rigsarkivet’ kan du læse om:

  • Vederlag for aflevering af it-systemer og papirarkivalier
  • Beregning af prisestimat
  • Download beregningsmodellen
  • Brug af eksterne leverandører

Gå til siden “Pris og vederlag for aflevering til Rigsarkivet”.