Anmeld scanning og digitalisering

Anmeld scanning og digitalisering

I skal anmelde scannings- og digitaliseringsprojekter til Rigsarkivet, hvis I efterfølgende vil kassere dokumenterne.

alt

Hvad skal anmeldes?

Hvis I ønsker at digitalisere et papirarkiv og bagefter kassere papirerne, skal I anmelde det til Rigsarkivet. Det gælder kun digitalisering af bevaringsværdige dokumenter.

Husk at anmelde projektet inden I går i gang.

Kontakt Rigsarkivet

Er I i tvivl om, hvorvidt dokumenterne er bevaringsværdige (dvs. skal afleveres til Rigsarkivet på et tidspunkt), så kontakt os. LINK

I kan også se, om der er en bevarings- og kassationsbestemmelse til papirarkivet i Rigsarkivets database, Daisy.

  • Gå til Daisy og søg på myndighedens navn i feltet ‘Arkivskaber’.
  • Klik på ‘vis arkivserier’ ved den rette myndighed og periode.
  • Klik på ‘Vis bevarings- og kassationsbestemmelser’.
  • Du får vist en liste over alle bevarings- og kassationsbestemmelser for myndighedens it-systemer og papirarkivalier. Klik på den du leder efter.

Gå til Daisy

Sådan anmelder du

1

Læs lovgivning

Læs den relevante lovgivning for henholdsvis statslige og kommunale og regionale myndigheder (se nedenstående afsnit om lovgivning).

2

Udfyld blanket

I udfylder blanketten, og vi kontakter jer hvis vi har spørgsmål.

3

Godkendelse

Vi godkender projektet, når vi vurderer alle krav er opfyldt.

Lovgivning for statslige myndigheder

Du finder bestemmelserne for de statslige myndigheder i cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 om anmeldelse og godkendelse af it-systemer.

Læs cirkulæret på retsinformation

Lovgivning for kommuner og regioner

Lovgivning

Bestemmelserne for kommuner og regioner kan I læse i bekendtgørelse nr. 740 af 21. juni 2013 om anmeldelse af scanning og digitalisering af bevaringsværdige arkivalier i analog form i kommuner og regioner.

Læs bekendtgørelsen på retsinformation

Vejledning

Rigsarkivet har udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen.