Anmeld skader på arkivalier

Anmeld skader på arkivalier

Hvis jeres arkivalier bliver beskadigede, skal I melde det til Rigsarkivet hurtigst muligt

alt

Hvad er en skade?

Hvis en myndigheds arkiv bliver ramt af vandskade, brand, svampeangreb, skadedyr, hærværk eller andre ødelæggende begivenheder, skal myndigheden straks anmelde det til Rigsarkivet.

Rigsarkivet vil herefter udarbejde en handlingsplan, som anviser hvordan de skadede arkivalier skal restaureres. Myndigheden skal selv betale for restaureringen af arkivalierne. Ved en hurtig anmeldelse kan Rigsarkivet rådgive om, hvordan I kan begrænse skadens omfang.

Akut vandskade

Ved akut vandskade skal du følge Rigsarkivets anvisning og anmelde skaden til Rigsarkivet snarest muligt.

Lovgivning og vejledning

Indberetningspligten fremgår af cirkulære nr. 195 af 20. november 2001 om myndigheders indberetning til Statens Arkiver.

Læs cirkulæret på retsinformation.

Rigsarkivet har udarbejdet en vejledning med krav og gode råd til opbevaring af jeres papirarkivalier, som kan hjælpe jer med at undgå skader.

Sådan anmelder du skader på arkivalier

Begræns skaden

Følg Rigsarkivets anvisninger for at begrænse skaden på arkivalierne.

Udfyld og send blanketten

Udfyld og send anmeldelsesblanketten, som du finder nederst på siden.

Vi kontakter dig

Rigsarkivet kontakter dig hurtigst muligt for at aftale det videre forløb.