Lovgivning og vejledninger om aflevering af papirarkivalier

Lovgivning og vejledninger om aflevering af papirarkivalier

Lovgivning og vejledning om aflevering af offentlige myndigheders papirarkivalier

alt

Lovgivning

Bestemmelser om aflevering af papirarkivalier er fastsat i eller i kraft af følgende lovgivning, som du kan læse på Retsinformation:

 

Arkivloven – lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016

 

Arkivbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003

 

Bekendtgørelse nr. 925 af 6. september 2004 om aflevering af offentlige papirarkivalier til Rigsarkivet

 

Cirkulære nr. 9196 af 22. marts 2018 om undtagelse fra aflevering til Rigsarkivet af videnskabelige samlinger

Vejledninger

Læs mere om aflevering af papirarkivalier i:

Arkivæsker

Rigsarkivet har udarbejdet følgende anvisning til materialekvaliteten af arkivæsker, som anvendes ved aflevering: