Aflever papirarkivalier fra statslige myndigheder

Aflever papirarkivalier fra statslige myndigheder

Ifølge arkivloven skal statslige myndigheder aflevere deres papirarkivalier, inden de er 30 år gamle.

alt

Hvornår skal du aflevere?

Rigsarkivet udarbejder planer for, hvornår myndigheder skal aflevere deres papirarkivalier. I vil blive kontaktet af Rigsarkivet, når afleveringssagen skal starte.

Se om I skal aflevere papirarkivalier i 2021-2025 her i cirkulæreskrivelserne. Tidsplan for hvert ministerieområde findes som bilag i skrivelserne.

Sådan forløber en aflevering

1

I modtager brev fra Rigsarkivet

Rigsarkivet starter afleveringssagen ved at sende et brev om aflevering til myndigheden.

2

Skal I bruge leverandør

I kan hjælp ved en professionel leverandør til alle opgaver ved en aflevering til Rigsarkivet.

3

Oversigt over arkivalier

Efter anvisning fra Rigsarkivet laver I en oversigt over alle jeres papirarkivalier.

4

Hvad skal I aflevere

Hvis der ikke findes en bevarings- og kassationsbestemmelse for jeres arkivalier, udarbejder Rigsarkivet den.

5

Indhold og tidsplan

Rigsarkivet udsteder en afleveringsbestemmelse efter aftale med jer.

6

Forbered aflevering

I ordner og pakker arkivalierne efter Rigsarkivets vejledninger. I kan se i jeres afleveringsbestemmelse, hvilket magasin I skal aflevere til.

Krav til arkivæsker

Rigsarkivet har to vejledninger til pakning af arkivalier.

I “Gennemførelse af en aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet” kan du læse om hele afleveringsprocessen. I “Pakkevejledning” kan du få mere konkret hjælp til at pakke og etikettere jeres papirarkivalier.

Derudover, kan du i Rigsarkivets anvisning om arkivæsker og bilaget til denne, se hvilke specifikke krav der er til arkivæskerne, som skal sikre at arkivalierne kan bevares.