Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet

Netværk for kommuner og regioner, der afleverer til Rigsarkivet

Netværket er et forum for kommunerne uden stadsarkiv og regioner om bevaring, kassation og aflevering til Rigsarkivet.

alt

Formålet med netværket er:

  • at orientere om nyheder og tiltag vedrørende bevaring, kassation og aflevering af arkivalier og data
    at lære deltagerne at anvende Rigsarkivets bestemmelser og vejledninger
    at give deltagerne et forum for erfaringsudveksling og vidensdeling

Netværket mødes 1-2 gange årligt for at drøfte konkrete problemstillinger.

Kommissorium

Download netværkets kommissorium.

Referater 2020

Download netværkets referater fra 2020.

Referater 2019

Download netværkets referater fra 2019.

Referater 2018

Download netværkets referater fra 2018.