Fagligt forum for § 7-arkivernes medarbejdere

Fagligt forum for § 7-arkivernes medarbejdere

Forummet er et samarbejdsforum mellem Rigsarkivet og medarbejdere hos § 7-arkiverne.

alt

Formålet med forummet er:

  • at Rigsarkivet og § 7-arkiverne fortolker og anvender bevarings- og kassationsbestemmelserne samt bekendtgørelsen om arkiveringsversioner med de tilhørende vejledninger på en ensartet måde
  • at problemstillinger vedrørende fortolkning og anvendelse af de forskellige regelsæt drøftes og løses i fællesskab
  • at langtidsbevaring af digitalt skabte data sker på en ensartet måde
  • at være et forum for erfaringsudveksling og vidensdeling, som bidrager til, at deltagerne kompetenceudvikles

Det faglige forum mødes 1 gang årligt til et heldagsmøde.

Kommissorium

Dagsordener og referater 2021

Dagsordener og referater 2020

Dagsordener og referater 2019