Tilsyn

Tilsyn

Rigsarkivet gennemfører jævnligt tilsyn med kommunernes og regionernes arkivalier.

alt

Regionalt tilsyn 2015

Rigsarkivet gennemførte i sommeren 2015 et tilsyn med regionernes arkivforhold. Dette tilsyn havde bl.a. til formål at følge op på tidligere tilsyn i 2011 og afklare, om:

  • alle relevante it-systemer bliver afleveret
  • om der er nye it-systemer, som Rigsarkivet skal have kendskab til

Læs mere i afrapporteringen af tilsynet:

Kommunalt tilsyn 2015

Rigsarkivet gennemførte i foråret 2015 et tilsyn med kommunernes arkivforhold. Dette tilsyn havde bl.a. til formål at følge op på tidligere tilsyn i 2008 og 2010 og afklare, om:

  • alle relevante it-systemer bliver arkiveret,
  • der er nye systemer, som Rigsarkivet skal have kendskab til, samt
  • hvilke papirarkivalier der er i behold i kommunerne, og om de opbevares på betryggende vis.

Læs mere i afrapporteringen af tilsynet: