Overtrædelse af Arkivloven

Overtrædelse af Arkivloven

Rigsarkivet indberetter i grove tilfælde uhjemlet kassation til den overordnede myndighed.

alt

Offentlige myndigheder må ikke kassere arkivalier uden Rigsarkivet har truffet bestemmelse om kassation for dem jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed.

Bekendtgørelsen fastsætter endvidere, at offentlige myndigheder skal varetage arkivmæssige hensyn, herunder opbevare arkivalierne på betryggende vis.

Ikke alle myndigheder lever op til bekendtgørelsens krav. Rigsarkivet indberetter i grove tilfælde uhjemlet kassation til den overordnede myndighed.

På denne side offentliggøres sagerne for de kommuner, hvor der er foretaget indberetning til statsforvaltningerne.

Kommuner med eksisterende sager er:

 • Faxe
 • Brøndby
 • Fredensborg
 • Region Syddanmark
 • Guldborgsund
 • Rebild
 • Sorø
 • Vejle
 • Næstved

Se detaljerne om kommunernes overtrædelse af arkivloven

Statslige myndigheder

Offentlige myndigheder må ikke kassere arkivalier uden Rigsarkivet har truffet bestemmelse om kassation for dem jf. § 5 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere, at offentlige myndigheder skal varetage arkivmæssige hensyn, herunder opbevare arkivalierne på betryggende vis.

Ikke alle myndigheder lever op til bekendtgørelsens krav. Rigsarkivet indberetter i grove tilfælde uhjemlet kassation til den overordnede myndighed. På denne side offentliggøres sagerne for de myndigheder, hvor der er foretaget indberetning til overordnet myndighed.

Sager om uhjemlet kassation (kassation uden bestemmelse)

 • Finansministeriet, dokumenter i ESDH 2009-2018
 • Sundheds- og Ældreministeriet, Landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser
 • Sundhedsdatastyrelsen, Indberetning af ventetider for årene 2008-2011
 • Finanstilsynets korrespondance med tilsynsbelagte virksomheder frem til 2006
 • Værnsfælles Forsvarskommando Hærstaben, Militærpolitiets database over fanger i Irak
 • Copenhagen Business School (CBS), journalsager og andet materiale 1985-2001
 • Retten på Frederiksberg, omskrevne tingbogsblade ca. 1970-95
 • Statsadvokaturerne i København, Journalsager fra 2007-2009 samt andre arkivalier fra ca. 1920-1995
 • Landsskatteretten, offentliggjorte afgørelser for perioden 1992-1999
 • Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, korrespondance 1964-1966, dele af artikler og foredrag 1972-1980
 • Pensionsstyrelsen, nævnssager, sager om polsk arbejdskraft og om førtidspension 1992-2006
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Principsager fra Forbrugerstyrelsen 1991-2000

Se detaljerne i sagerne om uhjemlet kassation