Tidsplaner for aflevering

Tidsplaner for aflevering

Rigsarkivet udarbejder planer for, hvornår myndighederne skal aflevere deres arkivalier

alt

Rigsarkivet udarbejder planer for, hvornår myndighederne skal aflevere deres papirarkivalier samt arkiveringsversioner af data i deres it-systemer.

De omfattede myndigheder har været hørt ved udarbejdelse af planerne.

Rigsarkivet kontakter myndighederne med anmodning om et møde, når afleveringssagen startes.

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier

Cirkulæreskrivelsen indeholder en oversigt over hvilke myndigheder, der skal aflevere papirarkivalier i perioden 2022-2025. Tidsplan for hvert ministerieområde findes som bilag i skrivelsen.