Køb renskrivning

Køb renskrivning

Hvis du har vanskeligt ved at læse et dokument, tilbyder Rigsarkivet at renskrive teksten mod betaling.

alt

Send bestilling

Åbn blanket og bestil renskrivning

Du kan læse videre nedenfor, hvis du vil vide mere om pris, ekspeditionstid eller du er i tvivl om, hvad du skal oplyse i din bestilling.

Det skal du oplyse i din bestilling

1.

Hvilket dokument ønsker du renskrevet?

Angiv typen af dokument, fx servitut eller domssag.

2.

Hvor findes dokumentet?

Vedhæft en kopi af dokumentet eller oplys, hvor dokumentet er placeret i Rigsarkivets samlinger.

3.

Særligt for servitutter

Oplys ejendommens matrikelnummer ejerlav.

Vilkår for køb af renskrivning

Det tager cirka 1,5 time at renskrive to A4-sider. Hvis teksten er meget gnidret eller står med små bogstaver, kan det tage længere tid. Hvis vi vurderer, at det tager mere end 5 timer at renskrive et dokument, kontakter vi dig.

Nogle gange kan dele af en tekst være ulæselige. I disse tilfælde renskriver Rigsarkivet så meget som muligt af teksten. Der kan desuden være ord og termer, vi ikke er bekendt med, og som vi derfor ikke kan tyde (fx ord på fremmedsprog og juridiske eller militære udtryk). Sådanne ord eller sætninger springes over.

Rigsarkivet gengiver en tekst ordret og omskriver altså ikke til nutidsdansk.

Pris og ekspeditionstid

Prisen pr. påbegyndte time er:

  • 645 kr. uden moms.
  • 806,25 kr. med moms.

Efter første time fakturerer vi pr. påbegyndte halve time. Hertil kommer et ekspeditionsgebyr på 20 kr. eksklusiv moms / 25 kr. inklusiv moms. Prisen gælder i indeværende år.

Vi bestræber os på at behandle din bestilling indenfor 10 arbejdsdage, dog indenfor 1-3 arbejdsdage, hvis bestillingen vedrører ejendomshandel.

Du modtager vores svar digitalt.

Faktura sendes fra Statens Administration.

Læs mere om vilkår for køb af undersøgelser og ydelser i Rigsarkivet

Kontakt os

Har du spørgsmål til bestilling af renskrivning mod betaling?

Send en mail eller ring mandag-torsdag kl. 9.00-15.00 eller fredag kl. 9.00-13.00.

Mere om renskrifter

Tekster fra 1800-tallet og tidligere er ofte skrevet med gotisk håndskrift, som kan være meget svært at læse. Rigsarkivet er eksperter i at renskrive arkivalier vedrørende ejendomme, fx tekst fra de gamle skøde- og panteprotokoller, men vi kan også hjælpe med andre typer tekster.