Byggesten til det moderne Grønland – ny kildepakke

22. december 2022

Byggesten til det moderne Grønland - ny kildepakke

Nydigitaliseret materiale om Grønland i efterkrigstiden viser både velfærdsvisioner og udfordringer

alt

Nye kilder til byggeri i Grønland

I de kommende måneder tilgængeliggør Rigsarkivet helt nydigitaliserede kilder om Grønland i efterkrigstiden. Kildepakken, som tæller ca. 50 arkivpakker, handler om det massive byggeri, der foregik i Grønland i årtierne efter 2. verdenskrig.

Samarbejde med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

Den danske tilstedeværelse i Grønland har længe været genstand for offentlig debat, og gennem årene er der kommet større fokus på gennemsigtighed og oplysning.

Projektet her er udarbejdet i samarbejde med Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu – Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, og kildematerialet er udvalgt efter grønlandsk opfordring.

Fiskefabrikker og forestillinger om modernisering

Den store byggeiver i Grønland afspejler datidens bestræbelser på at ”modernisere” landet efter europæisk model, og der blev bygget alt fra boliger over fiskefabrikker til amerikanske baser og sygehuse.

Målet med kildepakken er at vise, hvordan der i praksis blev truffet beslutninger om, hvad der skulle bygges og hvordan. Derfor har nøgleordene i udvælgelsen af kilder været overordnet planlægning, beslutningsprocesser og organisation.

Materialet er blandt andet gravet frem fra arkivserier fra Grønlandsministeriet og Grønlands Tekniske Organisation (GTO) og foreligger hovedsageligt, med enkelte undtagelser, på dansk.

Forskning og undervisning

Det digitaliserede materiale er tilgængeligt for alle, som har lyst til at gå på opdagelse i de visioner og udfordringer, som kom til at forme opbygningen af det moderne Grønland.

I Rigsarkivet håber vi, at materialet vil støtte forskningen i og om Grønland, og at kilderne kan få liv som undervisningsmateriale både på grønlandske og danske videregående uddannelsesinstitutioner.

Materialet vil løbende blive gjort tilgængeligt, og den opdaterede liste over tilgængeligt materiale ligger på siden Kildepakke om byggeri under Grønlands modernisering, 1950-1986.