Nyt på Arkivalieronline – april 2023

7. juni 2023

Nyt på Arkivalieronline - april 2023

Skibsjournaler, kirkebøger og politiprotokoller. Du kan nu se listerne over det nye materiale.

alt

Digitaliserede skibsjournaler

Brugere af Arkivalieronline og læsere af nyhedsbrevet har de seneste måneder opdaget, at der er kommet mange skibsjournaler på Arkivalieronline. Og det er der en særlig grund til.

Brik i fremtidens klimaforskning

Kaptajner på de danske skibe var forpligtet til at føre logbøger og skibsjournaler på deres rejser på verdenshavene. I flere århundreder har skippere og styrmænd på danske skibe derfor registreret alt betydningsfuldt, der foregik om bord, herunder de konkrete vejrforhold.

Disse vejrobservationer fra århundreders sejlads under dansk flag udgør i dag en vigtig brik i fremtidens klimaforskning. Observationerne kan bruges som basis i modeller til at forudsige klimaudviklingen og i forskningen.

Derudover er skibsjournalerne en enestående kilde til dansk søfartshistorie.

Projektet Ropewalk

Det er de skibsjournaler med vejrobservationerne – og en masse andre oplysninger – som fylder godt i det nye materiale på Arkivalieronline. Digitaliseringen af materialet, som vil vare indtil slutningen af 2024, sker under projektet ROPEWALK (Rescuing Old data with People’s Efforts: Weather and climate Archives from LogbooK records).

Projektet er et samarbejde mellem Rigsarkivet og Danmarks Meteorologiske Institut og er muliggjort ved en bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Formålet med ROPEWALK er, at stille skibsjournalerne gratis til rådighed for dansk og international klimaforskning og for alle med interesse for maritim historie og hverdagen ombord på de danske skibes verdensomspændende rejser.

Du kan se eksempler fra de allerede digitaliserede skibsjournaler her.

Læs mere om Ropewalk-projektet her

Nyt fra de frivillige fotografer

Rigsarkivets frivillige fotografer har også haft travlt, og i denne måned har de udover materiale til ROPEWALK fotograferet alt fra kirkebøger og politiprotokoller til dagbøger af kolonibestyrere i Grønland.

Se oversigterne på Nye digitaliseringer på Arkivalieronline.

God læselyst!