Nyt på arkivalieronline – december 2022

3. februar 2023

Nyt på arkivalieronline - december 2022

Den sidste omgang arkivalier fra 2022 er kommet på Arkivalieronline. Du kan nu se listerne over det nye materiale.

alt

Søpas til de syv verdenshave

I de sidste måneder af 2022 har vi digitaliseret materiale fra Søpaskontoret og dets efterfølger Søpasekspeditionen.

Når handelsskibe sejlede på verdenshavene, medbragte de søpas udstedt af den danske stat som dokumentation. Søpasset kunne beskytte skibet mod tilbageholdelse og beslaglæggelse i fremmede havne.

 

Søpaskontoret

I 1782 oprettede centraladministrationen Søpaskontoret under Kommercekollegiet for at forenkle administrationen omkring udstedelse af søpas og registrering af sørejsende.

Søpaskontoret udstedte to typer af søpas, nemlig latinske og algeriske/tyrkiske. De første var skrevet på latin og var påbudt ved rejser i Nordsøen, Ostindien og Vestindien samt Guinea.

De algeriske/tyrkiske skulle bruges på rejser til Spanien, Portugal, Middelhavet og oversøiske destinationer.

Vi er samtidig begyndt at digitalisere kilder til danske repræsentationer i udlandet, fx i Tripoli og i Tokyo.

Det digitaliserer vi i 2023

I det nye år kan du som sædvanlig glæde dig til en masse nyt på Arkivalieronline. Rigsarkivets digitaliseringsenhed for alvor fat på at affotografere skibsjournaler og observationsprotokoller.

Materialet findes blandt andet i arkiverne fra Den Kongelige Grønlandske Handel, Fyrvæsenet og Marineministeriet.

Du kan allerede nu finde de første protokoller under temaet Søfart

De frivillige fotografer fortsætter i 2023 det omfattende arbejde med at tage nye farvebilleder af enesteministerialbøger. Bøgerne er er de ældste kirkebøger (indtil 1814) og findes kun i ét eksemplar.

Du kan finde enesteministerialbøgerne under temaet Kirkebøger

I Odense arbejder de frivillige fotografer også på nye farvefotos af de fynske skifteprotokoller.