Nyt på arkivalieronline – efteråret 2022

14. december 2022

Nyt på arkivalieronline - efteråret 2022

Rigsarkivets digitaliseringsenhed og frivillige har ikke ligget på den lade side i efteråret, og du kan nu se listerne fra juli til november

alt

Gavebrev fra Absalons hånd

I november er en lang række dokumenter fra Middelaldersamlingen blevet digitaliseret.  Bl.a. Rigsarkivets ældste originale dokument som ikke er en forfalskning – nemlig et udateret gavebrev fra 1160’erne.

I gavebrevet overdrager Biskop Absalon, al sin tiende fra Roskilde og en hovgård i Hove til Vor Frue Kloster i Roskilde. Du kan læse en oversættelse af brevet på Dansk Center for Byhistories hjemmeside.

De nydigitaliserede kilder fra samlingen løber indtil sidst i 1300-tallet

“For Rede Sølv”

Digitaliseringen af materiale fra Asiatisk Kompagni fortsætter ufortrødent med arkivalier både fra kolonierne og fra skibene, der sejlede østpå.

I dag er det jo tradition at give skibe kvindenavne, men i 1700-tallet var der mere frie tøjler. I kilderne er der godt nok skibsjournaler, protokoller og kassebøger fra skibe, der hed ”Dronning Sophia Magdalena” og “Cron Princessen af Danmark”, men du kan også finde skibe med navne som ”For Rede Sølv”, ”For Sedler og Tegn” og ”Ebenetzer”.

Køb dig til en plads i kirken

Blandt meget andet materiale fra Rigsarkivets frivillige kan du finde en Stolestadebog fra Fredericia Michaelis Kirkeinspektion.

Stolestader er hvad man kaldte kirkebænkene, og de kunne indtil 1915 lejes af menigheden, så specielt mere velhavende personer kunne have deres egen personlige plads i kirken. De kunne sågar pynte stolestadet fx med deres våbenskjold, navne eller skriftsteder.

Indtægten fra stolestæderne kunne være givtig for kirken, men kampen om de bedste pladser kunne også føre til verbale og endda fysiske overfald. Med stolestadebøgerne kunne præsten holde rede på, hvem der havde ret til at sidde hvor.