Søg om tilskud fra “Pulje for historiske skrifter og andre arkivformål”

20. juni 2023

Søg om tilskud fra "Pulje for historiske skrifter og andre arkivformål"

Nu kan institutioner og foreninger med forankring i lokalhistoriske miljøer søge om tilskud, hvis de varetager vigtige landsdækkende funktioner på arkivområdet.

alt

Rigsarkivet åbner for ansøgninger 2023-2024

Rigsarkivet indkalder hermed ansøgninger til ”Pulje for historiske skrifter og andre arkivformål” i 2023-2024.

Folketingets finansudvalg har tiltrådt, at Rigsarkivet i 2023-2024 skal administrere ”Pulje for historiske skrifter og andre arkivformål”. Derfor indkalder Rigsarkivet hermed ansøgninger til puljen.

Hvem kan søge

Puljen anvendes hovedsageligt som tilskud til institutioner og foreninger, der med en forankring i lokalhistoriske miljøer varetager vigtige landsdækkende funktioner på arkivområdet.

Tilskud ydes normalt i form af drifts- og projektstøtte, dog ikke som tilskud til udgivelse af enkeltstående historiske publikationer.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at søge om tilskud, skal du udfylde ansøgningsskemaet, hvor det også fremgår, hvilke bilag du skal medsende.

Hent ansøgningsskema her.

Send din ansøgning med de nævnte bilag til mailbox@sa.dk. Ansøgningsfristen er senest mandag den 15. august 2023.

Du kan forvente svar på ansøgningen i løbet af september 2023.