Tyske fængsler og lejre 1940-1945 – Kom godt i gang!

Tyske fængsler og lejre 1940-1945 - Kom godt i gang!

Mere end 6.000 danskere blev deporteret til bl.a. Tyskland under besættelsen. Se her, hvordan du søger oplysninger.

alt

Her skal du søge

Under besættelsen blev mere end 6.000 danskere deporteret til fængsler og kz-lejre i Tyskland, i Polen og i Tjekkoslovakiet. Langt størstedelen var modstandsfolk, men også 1.900 politifolk, ca. 500 jøder og 430 såkaldte ”asociale” blev deporteret.

De deporterede blev fulgt så vidt muligt af Udenrigsministeriet, der blev sendt hjælpepakker til de deporterede gennem Socialministeriet, og døde blev eftersøgt af Rigspolitiets eftersøgningstjeneste.

Klik nedenfor på et emne, og se hvad du skal gøre for at søge efter oplysninger.

Åbn vejledninger

Det danske Udenrigsministerium brugte mange ressourcer på at lokalisere og holde styr på i hvilke lejre og fængsler, de danske fanger befandt sig.

Du kan søge efter en deporteret i Udenrigsministeriets arkiv på to måder:

  • På navn
  • På emne

Sådan søger du på navn efter en deporteret i Udenrigsministeriets arkiv

Du kan søge efter deporterede i flere kartoteker, der er indgang til den samme arkivserie af ‘Gruppeordnede sager’ (1909-1945).

Søg via kartotek over deporterede

Søg via kartotek over arrestationer m.m.

Søg via registersedler

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet. Følg linksene i det ovenstående til arkivdatabasen Daisy, hvor du kan bestille materialet til læsesalen.

Sådan søger du på emne efter en deporteret i Udenrigsministeriets arkiv

Oplysninger om arresterede og deporterede danskere vil i al væsentlighed findes i ‘Gruppeordnede sager’ (1909-45).

Søg i grupperne 84 (Danmark under den tyske besættelse 1940-45) og 120 (Danmark. Indrepolitiske forhold), herunder særligt vedr. modstandsfolk mv.:

På nettet eller på læsesalen?

Fortegnelserne er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Det øvrige materiale skal bestilles i arkivdatabasen Daisy til læsesalen. Følg linksene i det ovenstående til Arkivalieronline og Daisy.

Ved interneringen af kommunisterne i sommeren 1941 blev Socialministeriet 2. Kontor centrum for hjælp til internerede, fængslede og deporterede danskere. Også Røde Kors’ hjælpepakker til danskere i koncentrationslejrene blev i al væsentlighed organiseret gennem kontoret.

Du kan søge efter en deporteret i Socialministeriet på to måder:

  • Via journalkort
  • Via journalregister og journal

Sådan finder du en deporteret i Socialministeriets hjælpesager

Søg via journalkort

Søg via journalregister og journal

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet. Følg linksene i det ovenstående til arkivdatabasen Daisy, hvor du kan bestille materialet til læsesalen.

Tjenesten foretog eftersøgning af personer på begæring af offentlige myndigheder og bistod politikredse ved identifikation af døde. Attestmaterialet er ikke fuldstændigt. Heri findes informationer over danskere, der døde eller var forsvundet i Tyskland.

Sådan finder du eftersøgninger af deporterede

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet. Følg linksene i det ovenstående til arkivdatabasen Daisy, hvor du kan bestille materialet til læsesalen.

Det må du se

De fleste sager og kartoteker, som er nævnt i denne vejledning, ligger i arkivserier og arkivpakker, der i deres helhed er mere end 75 år gamle og dermed frit tilgængelige.

Ligger den sag, du søger, i en arkivpakke, som også indeholder materiale, der er mindre end 75 år gammel, skal du søge om tilladelse.

Søg om tilladelse til at se arkivalier