Bivirkningsdatabasen 1978-2010

Bivirkningsdatabasen 1978-2010

alt

Om registret

Formålet med databasen er at få et overblik over lægemidlers bivirkninger med lovgivning og forskning for øje. Bivirkningsdatabasen bygger på data indsamlet både fra patienter, pårørende og sundhedsvæsenet.

Registret indeholder detailoplysninger om patienter, lægemiddelinformationer for patienter, episodehistorik, evt. obduktion og oplysninger om dødsfald, tidligere medicineringer mv.. Endvidere indeholder registret bivirkningsrapporter med oplysninger om relationer mellem et lægemiddel og reaktioner, og beskrivelser af disse reaktioner, typer af bivirkningsrapporter og andre oplysninger om disse mv.

Registrets indhold

Periode

1978-2010

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen 1978-1997

Lægemiddelstyrelsen 1997-2010

Registeransvarlig

Oplysning ikke tilgængelig

Population

Personer og dyr med formodede bivirkninger fra humane og veterinære lægemidler

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Køn

Højde

Vægt

Oplysninger om bivirkning