Registre om sundhed og sygdom 1920-2018

Registre om sundhed og sygdom 1920-2018

Få overblik over udvalgte registre, der giver indblik i danskernes sundhed og sygdomme.

alt

Overblikket her indeholder registre, der er afleveret til Rigsarkivet senest i 2021. De udvalgte registre udgør kun en mindre del af det samlede antal registre i Rigsarkivet.

Du kan finde flere registre i Søg efter digitalt skabte data.

Kriterier for udvælgelsen af registre

Vi har har kun medtaget registre, der er tilstrækkeligt dokumenteret, og som vi kan udlevere efter ansøgning. Registrene er desuden udvalgt ud fra følgende kriterier:

  • De indeholder CPR-numre, så de kan kobles til andre registre
  • De omfatter en totalpopulation

Informationer om registrene

Under hvert register finder du udvalgte oplysninger, der primært stammer fra den afleverende myndighed eller organisations egen formålsbeskrivelse af det pågældende register, samt fra dokumentation i registrets arkiveringsversion. Oplysningerne handler fx om:

  • Formålsbeskrivelse
  • Udvalgte population(er)
  • Udvalgte variabler

Søg adgang til sundhedsregistre

Da registrene indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold, er data omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år, og du skal derfor søge Rigsarkivet om dispensation efter arkivloven.

 

Søg tilladelse til at bruge data, der ikke er umiddelbart tilgængelige

 

Når du søger om adgang skal Rigsarkivet indhente samtykke til dispensation hos Datatilsynet eller afleverende myndighed, hvis materialet omhandler oplysninger om enkeltpersoners private forhold, der er nyere end 20 år. Dette kan tage op til tre måneder.

Brug digitalt skabte data

Når du har fået tilladelse til at benytte registrene, kan du tilgå dem enten via Rigsarkivets database-program Sofia på Rigsarkivets læsesale, eller få dem udleveret efter aftale, ved personlig henvendelse på Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34, 1560 København V.

Udvalgte registre A-K

Arvelige øjensygdomme 1989-2016

 

Bivirkningsdatabasen

 

Cancerregistret 1943-2008

 

Cerebral parese registret 1965-2016

 

DanRis – Register om døgnbehandling 1998-2012

 

Dansk Retinitis Pigmentosa Register 1987-2009

 

Det Danske Hjerteregister 1972-1981

 

Det Danske Scleroseregister 1921-2018

 

Det danske Tuberkuloseregister 1936-1987

 

Det Medicinske Fødselsregister 1973-2016

 

Det nationale meldesystem for sygdomme 1980-2015

 

Det nationale meldesystem for syfilis og gonorré 1994-2015

 

Det psykiatriske centralregister 1969-1997

 

Diagnosekartotek Århus Universitet 1992-2009

 

Diagnosekartotek, Syddansk Universitet 1992-2012

 

Dødsårsagsregister 1943-2011

 

Dødsattester, digitaliserede 1993-1997

 

Den elektroniske dødsattest 2002-2018

 

Forsvarets elektroniske patientjournal COSMIC 2006-2011

 

Genoptræning efter Sundhedsloven 2007-2015

 

Grønlands Blinderegister 1920-2007

 

Helsesystem 2008-2017

 

Hæmofiliregister 1985-1987

 

Influenza Databasen 2011-2014

 

Klamydiaregistret 1994-2014

Udvalgte registre L-Å

Landspatientregistret 1977-2013

 

Lægemiddelstatistikregister 1994-2008

 

Lægebesøgsstatistik 1987-2017

 

Misdannelsesregister 1983-1994

 

Mykobakterieregistret 1991-2015

 

Nationalt Alkoholbehandlingsregister 2006-2016

 

Ny indberetning af ventetider 1998-2016

 

Overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier (DANMAP) 2003-2013

 

Patientregister for Statens Øjenklinik 1989-2002

 

Receptdatabaseregister 1990-2006

 

Register for IVF behandling 1994-2005

 

Register for personaledosimetri 1957-2005

 

Register over anmeldte arbejdsulykker m.m. 1973-2004

 

Register over danskere behandlet på udenlandske sygehuse m.m. (DUSAS) 2002-2007

 

Register over legalt provokerede aborter 1973-1994

 

Register over personer med vidtgående psykiske handicap 1970-1989

 

Register over stofmisbrugere i behandling (SIB) 1996-2011

 

Register over tvang i psykiatrien 1999-2015

 

Register over tvang i psykiatrien, frihedsberøvelse 1999-2015

 

Register over tvang i psykiatrien, den sikrede anstalt Nykøbing Sjælland 2004-2015

 

Register over tvang i psykiatrien, tvangsbehandlinger 1999-2015

 

Register over tvang i psykiatrien, udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2009-2015

 

Sessionsregistret 1987-2015

 

Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR) 1972-2006

 

Sygehusbenyttelsesstatistikregister 1990-2018

 

Synsregistret 1988-1999

 

Traumedatabase, Rigshospitalet 1999-2020