Registre om sundhed og sygdom 1920-2022

Registre om sundhed og sygdom 1920-2022

Få overblik over udvalgte registre, der giver indblik i danskernes sundhed og sygdomme.

alt

Overblikket her indeholder registre, der er afleveret til Rigsarkivet senest i 2022. De udvalgte registre udgør kun en mindre del af det samlede antal registre i Rigsarkivet.

Du kan finde flere registre i Rigsarkivets samling af digitalt skabte data.

Kriterier for udvælgelsen af registre

Vi har kun medtaget registre, der er tilstrækkeligt dokumenteret, og som vi kan udlevere efter ansøgning. Registrene er desuden udvalgt ud fra følgende kriterier:

    • De indeholder CPR-numre, så de kan kobles til andre registre
    • De omfatter en totalpopulation

Informationer om registrene

Under hvert register finder du udvalgte oplysninger, der primært stammer fra den afleverende myndighed eller organisations egen formålsbeskrivelse af det pågældende register, samt fra dokumentation i registrets arkiveringsversion. Oplysningerne handler fx om:

  • Formålsbeskrivelse
  • Udvalgte population(er)
  • Udvalgte variabler
  • Link til adgangsansøgning

Søg adgang til sundhedsregistre

Da registrene indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold, er data omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år, og du skal derfor søge Rigsarkivet om dispensation efter arkivloven.

Når du søger om adgang skal Rigsarkivet indhente samtykke til dispensation hos Datatilsynet eller afleverende myndighed, hvis materialet omhandler oplysninger om enkeltpersoners private forhold, der er nyere end 20 år. Dette kan tage op til tre måneder.

Under hvert register findes der link, hvor du kan søge om adgang. Vær opmærksom på, at der kan være en serie af flere årgange, ude i venstre side.

Brug digitalt skabte data

Når du har fået tilladelse til at benytte registrene, kan du tilgå dem enten via Rigsarkivets database-program Sofia på Rigsarkivets læsesale, eller få dem udleveret efter aftale, ved personlig henvendelse på Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34, 1560 København V.

Udvalgte registre A-K

Arvelige øjensygdomme 1989-2016

Bivirkningsdatabasen

Cancerregistret 1943-2008

Cerebral parese registret 1965-2016

DanRis – Register om døgnbehandling 1998-2012

Dansk Retinitis Pigmentosa Register 1987-2009

Det Danske Hjerteregister 1972-1981

Det Danske Scleroseregister 1921-2018

Det danske Tuberkuloseregister 1936-1987

Det Medicinske Fødselsregister 1973-2016

Det nationale meldesystem for sygdomme 1980-2015

Det nationale meldesystem for syfilis og gonorré 1994-2015

Det psykiatriske centralregister 1969-1997

Diagnosekartotek Århus Universitet 1992-2009

Diagnosekartotek, Syddansk Universitet 1992-2017

Dødsårsagsregister 1943-2011

Dødsattester, digitaliserede 1993-1997

Den elektroniske dødsattest 2002-2018

Forsvarets elektroniske patientjournal COSMIC 2006-2011

Genoptræning efter Sundhedsloven 2007-2015

Grønlands Blinderegister 1920-2007

Helsesystem, EPJ i fængslerne 2008-2017

Hæmofiliregister 1985-1987

Influenza Databasen 2011-2014

Klamydiaregistret 1994-2014

Udvalgte registre L-Å

Landspatientregistret 1977-2013

Lægemiddelstatistikregister 1994-2010

Lægebesøgsstatistik 1987-2017

Misdannelsesregister 1983-1994

Mykobakterieregistret 1991-2015

Nationalt Alkoholbehandlingsregister 2006-2016

Ny indberetning af ventetider 1998-2021

Overvågning af antibiotikaresistens hos bakterier (DANMAP) 2003-2013

Patientregister for Statens Øjenklinik 1989-2002

Receptdatabaseregister 1990-2006

Register for IVF behandling 1994-2005

Register for personaledosimetri 1957-2005

Register over anmeldte arbejdsulykker m.m. 1973-2004

Register over danskere behandlet på udenlandske sygehuse m.m. (DUSAS) 2002-2007

Register over legalt provokerede aborter 1973-1994

Register over personer med vidtgående psykiske handicap 1970-1989

Register over stofmisbrugere i behandling (SIB) 1996-2020

Register over tvang i psykiatrien 1999-2022

Register over tvang i psykiatrien, frihedsberøvelse 1999-2022

Register over tvang i psykiatrien, den sikrede anstalt Nykøbing Sjælland 2004-2022

Register over tvang i psykiatrien, tvangsbehandlinger 1999-2022

Register over tvang i psykiatrien, udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2009-2022

Sessionsregistret 1987-2020

Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR) 1972-2006

Sygehusbenyttelsesstatistikregister 1990-2018

Synsregistret 1988-1999

Traumedatabase, Rigshospitalet 1999-2020