Cancerregistret 1943-2015

Cancerregistret 1943-2015

alt

Om registret

Cancerregisteret i Danmark blev startet på frivillig basis i 1942, og data er tilgængeligt fra 1943. Den 1. marts 1987 blev der for læger indført pligt til at anmelde ondartede og dermed beslægtede sygdomme til det danske Cancerregister. De nuværende procedurer er de samme som under perioden med anmelderser på frivillig basis. Fra 1987 blev der suppleret med kobling til det nationale Landspatientregister. Den 1. januar 1997 blev Cancerregisteret flyttet fra Kræftens Bekæmpelse til Sundhedsstyrelsen.

Anmeldelse indsendes til det danske Cancerregister fra sygehusafdelinger, når et cancertilfælde er diagnosticeret og ved ændring i den oprindelige diagnose. Endvidere anmeldes første gang en patient behandles eller kontrolleres for sygdommen. Patologiafdelinger og retsmedicinske institutter er anmeldelsespligtige, når der er udført autopsi på en patient med cancer. Tilfælde, som først diagnosticeres ved autopsi, anmeldes også. Alle data registreres uafhængig af om tilfældet var mistænkt før døden eller var et uventet autopsifund.

Cancerregisteret modtager også anmeldelser fra alment praktiserende læger og speciallæger. Antallet af anmeldelser herfra er øget efterhånden, som flere patienter behandles udenfor sygehusvæsenet. Ca. 10 pct. af det årlige antal nye tilfælde anmeldes fra disse kilder, og halvdelen af disse er hudcancer.

Registrets indhold

Periode

1943-2015

Afleverende myndighed

Sundhedsdatastyrelsen (2015)

Statens Serum Institut (2012-2015)

Sundhedsstyrelsen (1997-2012)

Kræftens Bekæmpelse (1943-1996)

Registeransvarlig

Sundhedsdatastyrelsen

Population

Nydiagnosticeret cancertilfælde og andre anmeldelsespligtige sygdomme i Danmark

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Køn

Fødselsdato

ICD-10 koder

Diagnose

Diagnosetidspunkt

Sygdommens placering

Udbredelse og historik

Oplysninger om behandling og behandlingssted

Amts- og kommunekoder