Forskerservice

Forskerservice

Er du forsker, kan du få hjælp til at identificere eller anvende data fra Rigsarkivets samlinger.

alt

Det kan vi tilbyde

Har du brug for hjælp til at identificere eller anvende data fra Rigsarkivets samlinger?

Forskerservice kan tilbyde sparring og rådgivning i forhold til identifikation og anvendelse af data, der er skabt af f.eks. forskere eller i den offentlige sagsbehandling. Denne service kan ses som en form for ”hjælp til selvhjælp”.

Ønsker du, at Rigsarkivet skal foretage en større undersøgelse for dig med henblik på at identificere relevante data og andre kilder (analoge såvel som digitale) til f.eks. et større forskningsprojekt, kan vi tilbyde det mod betaling.

OBS! Er du privatperson, kan du se dine bestillingsmuligheder eller henvende dig via Rigsarkivets kontaktformular.

Søg efter data

I Rigsarkivets database Søg efter digitalt skabte data kan du finde oplysninger om datasæt, som Rigsarkivet har modtaget. Her kan du også:

  1. søge i metadata
  2. downloade frit tilgængelige datasæt
  3. søge om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige data

Gå til Søg efter digitalt skabte data

Rigsarkivets samlinger af papirarkivalier kan du finde via arkivdatabasen Daisy.

Gå til arkivdatabasen Daisy

Sådan gør du

  1. Søg i databasen Søg efter digitalt skabte data
  2. Har du brug for sparring i forhold til, om du f.eks. har identificeret det relevante datasæt?
    Send en mail til data@sa.dk. Beskriv kort dit projekt, og hvilke datasæt du har brug for.
    Vi bestræber os på at svare på din henvendelse inden for fem hverdage.

Gå til Søg efter digitalt skabte data

Service mod betaling

Hvis du gerne vil have hjælp til at identificere større mængder af data (digitale såvel som på papir), eller hvis du ønsker skræddersyede datasæt, kan Rigsarkivet tilbyde dette mod betaling.

Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at sende en mail til data@sa.dk

Udlevering af digitalt skabte data

I vores database Søg efter digitalt skabte data kan du identificere relevante datasæt.

Her vil det fremgå, om 1) datasættet kan downloades, 2) om du skal søge om adgang.

Gå til Søg efter digitalt skabte data

Data til download

Hvis datasættet er frit tilgængeligt, kan du blot downloade det (tryk på knappen ’Download data’).
Det gælder typisk for data, der er ældre end 20 år, og som ikke indeholder personoplysninger.

Søg om adgang til data

Hvis datasættet ikke er frit tilgængeligt, skal du søge om adgang.

Hvis data er yngre end 20 år, skal Rigsarkivet indhente tilsagn fra den myndighed eller forsker, der har skabt materialet, før vi kan udlevere det.

Hvis datasættet indeholder personoplysninger og er yngre end 75 år, skal vi desuden indhente godkendelse fra Datatilsynet.