Surveydata

Surveydata

Få adgang til spørgeskemabaserede forskningsdata fra ca. 1950 og frem til i dag.

alt

Surveys

Rigsarkivet stiller Danmarks største samling af surveys (spørgeskemabaserede forskningsdata) til rådighed.

Enkelte er frit tilgængelige, mens andre skal du søge om adgang til.

Adgangsregler

Hvis surveys indeholder personoplysninger (f.eks. cpr.nr.), er de ikke frit tilgængelige. Du kan søge om adgang til dem via Rigsarkivets database Søg efter digitalt skabte data.

Gå til Søg efter digitalt skabte data

Når Rigsarkivet har modtaget din ansøgning, indhenter vi tilladelse til at udlevere data fra Datatilsynet.

Den samlede sagsbehandlingstid er 1-2 måneder.

Udlevering

Når du har fået tilladelse til at benytte surveys med personoplysninger, kan du få udleveret data på to måder:

  1. Via Danmarks Statistiks eller Sundhedsdatastyrelsens forskerservice
  2. Udlevering af data på et krypteret USB-stik

Se filmen: Sådan analyserer du surveydata i Excel

Kontakt Forskerservice

Det kan vi hjælpe med

Har du spørgsmål til surveydata?

Rigsarkivets Forskerservice kan tilbyde sparring og rådgivning i forhold til identifikation og anvendelse af digitale data i Rigsarkivets samlinger.

Denne service er tænkt som ”hjælp til selvhjælp” og omfatter op til 1 times gratis rådgivning.

Ønsker du, at Rigsarkivet skal foretage en større undersøgelse for dig med henblik på at identificere relevante data (analoge såvel som digitale) til f.eks. et større forskningsprojekt, kan vi tilbyde det mod betaling.

Læs mere om Forskerservice her