Myndighedsdata – digitalt skabte data

Myndighedsdata - digitalt skabte data

Læs om digitalt skabte data, og hvordan du søger og downloader data.

alt

Digitalt skabte myndighedsdata

Myndighedsdata i form af digitalt skabte data stammer fra IT-systemer, som myndighederne har benyttet i forbindelse med deres sagsbehandling og øvrige virksomhed.

Rigsarkivet har siden begyndelsen af 1970’erne modtaget kopier af bevaringsværdige data fra it-systemer og forskningsprojekter fra hele den offentlige forvaltning samt private virksomheder og organisationer.

Hvad indeholder data?

Myndighedsdata omfatter eksempelvis fagsystemer, regnskabssystemer og ESDH-systemer (dvs. Elektroniske Sags- og Dokumenthåndteringssystemer).

I ESDH-systemerne kan man finde data vedr. myndighedernes korrespondance, generelle administration, sagsbehandling m.m.

Myndighedsdata afleveres til Rigsarkivet som arkiveringsversioner. Her kan du tilgå en kopi af data, men ikke selve systemet, de er skabt i.

Forskerservice

Rigsarkivets Forskerservice kan tilbyde sparring og rådgivning i forhold til identifikation og anvendelse af digitale data i Rigsarkivets samlinger.

Denne service er tænkt som ”hjælp til selvhjælp” og omfatter op til 1 times gratis rådgivning.

Ønsker du, at Rigsarkivet skal foretage en større undersøgelse for dig med henblik på at identificere relevante data (analoge såvel som digitale) til f.eks. et større forskningsprojekt, kan vi tilbyde det mod betaling.

Læs mere om Forskerservice her.

Myndighedsservice

Er du ansat i en myndighed og har du spørgsmål til myndighedsdata?

Få vejledning og enkeltopslag i data

Rigsarkivets Myndighedsservice tilbyder enkeltopslag i data I selv har afleveret til Rigsarkivet. Derudover kan du få vejledning i, at ansøge om adgang til digitale data fra andre myndigheder. Denne service inkluderer at Myndighedsservice foretager et enkelt opslag i data eller vejleder i at ansøge om adgang. Servicen omfatter op til 1 times gratis opslag eller vejledning.

Læs mere om Myndighedsservice her.

Køb arkivundersøgelse

Ønsker du, at Rigsarkivet skal foretage en større undersøgelse med henblik på at identificere relevante data (analoge såvel som digitale), kan vi tilbyde det mod betaling.

Køb arkivundersøgelse her.