Enkeltopslag i data

Enkeltopslag i data

Myndigheder og private organisationer kan få adgang til data via enkeltopslag.

alt

Hvem kan få lavet enkeltopslag i data?

Ministerier, styrelser, kommuner, regioner og andre myndigheder og private organisationer, der har behov for adgang til data afleveret til Rigsarkivet, kan få adgang til data via enkeltopslag foretaget af en arkivar.

Vejledning

Rigsarkivet står klar til at vejlede i brugen af disse data både i forhold til adgang til data – mange gange vil der være behov for adgangsansøgning – og i forhold til identifikation af data til dokumentation og analyse.

Offentlige myndigheder vil umiddelbart kunne få adgang til data, de selv har afleveret, såfremt disse ikke indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold.

Har du spørgsmål til brugen af myndighedsdata, skal du skrive til Rigsarkivet: data@sa.dk

Service mod betaling

Hvis du ikke har tilstrækkeligt præcise oplysninger til, at vi kan gennemføre enkeltopslag, eller hvis du ønsker udlevering af en større mængde sager og dokumenter, kan Rigsarkivet gennemføre bredere søgninger efter det efterspurgte materiale mod betaling.

Kontakt data@sa.dk for nærmere oplysninger om omfang og vilkår.