Registerdata

Registerdata

Om digitalt skabte registre fra den offentlige forvaltning.

alt

Registerdata i Rigsarkivet

Rigsarkivet har digitalt skabte registre, der indeholder data om f.eks. borgere, virksomheder, miljøforhold m.m.. Vi har indsamlet stort set alle relevante registerdata fra de statslige og mange kommunale myndigheder, siden forvaltningen begyndte at bruge EDB.

Hvad er registerdata

Digitalt skabte registre består af databaser med tabeller og relationer mellem data. Registrene kan f.eks. indeholde oplysninger om bestemte populationer i samfundet eller afgrænsede emner som f.eks. virksomhedsregistrering, miljø- og klimaobservationer m.m.

Med registerdata er det muligt dels at studere fænomener i dybden ved at kombinere forskellige registerdata, dels at studere variationer over tid.

For mere information om dansk registerforskning og metadata vedr. statslige registre, se Det Koordinerende Organ for Registerforsknings hjemmeside.

Adgangsregler

Registerdata er i udgangspunktet frit tilgængelige efter 20 år. Hvis de indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold (f.eks. cpr. nr.), er de først tilgængelige efter 75 år.

Du kan søge om adgang til registerdata yngre end 75 år i Rigsarkivets database Søg efter digitalt skabte data.

Gå til Søg efter digitalt skabte data

Rigsarkivet indhenter tilladelse fra Datatilsynet og evt. afleverende myndighed, når du søger om adgang til datasæt, der ikke er frit tilgængelige. Du må derfor regne med en sagsbehandlingstid på op til 3 måneder.

Udlevering af data

Når du har fået tilladelse til at benytte registerdata med oplysninger om enkeltpersoners private forhold, får du data udleveret på et krypteret USB-stik.

Formater

Data er struktureret i Rigsarkivets særlige xml-baserede bevaringsformat, der kan læses i Rigsarkivets database-program Sofia, som kun kan tilgås på Rigsarkivets læsesale.

Hvis data skal indlæses i andre programmer, kan data konverteres til SAS eller CSV-filer, men så skal de oprindelige databaserelationer genetableres ud fra en metadatafil.

Rigsarkivet kan være behjælpelig med konvertering eller med at konstruere datasæt med bestemte udvalg af tabeller og variable. Ved større opgaver kan Rigsarkivet kræve betaling for dette.

Kontakt Forskerservice

Det kan vi hjælpe med

Har du spørgsmål til registerdata?

Rigsarkivets Forskerservice kan tilbyde sparring og rådgivning i forhold til identifikation og anvendelse af digitale data i Rigsarkivets samlinger.

Denne service er tænkt som ”hjælp til selvhjælp” og omfatter op til 1 times gratis rådgivning.

Ønsker du, at Rigsarkivet skal foretage en større undersøgelse for dig med henblik på at identificere relevante data (analoge såvel som digitale) til f.eks. et større forskningsprojekt, kan vi tilbyde det mod betaling.

Læs mere om Forskerservice her