Rygeundersøgelsen 1970-1993

Rygeundersøgelsen 1970-1993

alt

Om undersøgelsen

Rygeundersøgelsen er gennemført mellem 1970 og 1993. Den giver således mulighed for at sammenligne befolkningens rygevaner over tid.

Indhold

Ud over spørgsmål til rygevaner dækker undersøgelserne demografiske og socioøkonomiske variable fra et nationalt repræsentativt udsnit af befolkningen. Man kan derfor undersøge udviklingen i rygernes socioøkonomiske baggrund over tid.

Undersøgelserne spørger blandt andet ind til, om personen har røget den pågældende dag, samt type og mængde af tobak. Øvrige variable er blandt andet køn, alder, boligtype, arbejdsstilling, indkomst og familiesammensætning.

Der er i alle undersøgelser mellem 11.000 og 21.000 deltagere.

Se filmen: Sådan analyserer du surveydata i Excel