DanRIS – Register om døgnbehandling 1998-2012

DanRIS - Register om døgnbehandling 1998-2012

alt

Om registret

Formålet med DanRIS var at tilbyde danske institutioner for døgnbehandling af stofmisbrugere et værktøj til selv-evaluering og dokumentation af behandlingspraksis og dermed at gøre det muligt, at:

  • Ændre uhensigtsmæssige strategier
  • Gøre mere rationelle og hensigtsmæssige matchning-strategier mulige, når myndigheder henviser til forskellige institutionstyper
  • Etablere en national database over stofmisbrugere i behandling
  • Sammenligne den danske døgnbehandling med lignende behandling i andre lande ved hjælp af European Addiction Severity Index (EuropASI) og andre data
  • Udvikle et monitoreringssystem, som gør det muligt at identificere specifikke grupper af misbrugere med særlige problemer og livsvilkår
  • Muliggøre etablering af forskningsprojekter, hvor særlige grupper af misbrugere følges gennem længere tid. Fx misbrugere som er i behandling som alternativ til straf, misbrugere med forskellige misbrugsmønstre, misbrugere med alvorlige sociale, fysiske eller psykiske problemer etc.

Registrets indhold

Periode

1998-2012

Afleverende myndighed

Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Århus Universitet

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Omhandler mere end 14.000 stofmisbrugere i døgnbehandling fordelt på ca. 40 døgnbehandlingsinstitutioner for stofmisbrugere i Danmark

Udvalgte variable

Cpr-nr.
Køn
Nationalitet
Oplysninger om institutionerne, herunder CVR nr.
Kommunekoder
Oplysninger om klienternes alkohol- og stofforbrug, psykiatriske og medicinske forhold, økonomiske og familiære forhold
ICD-10 koder
Oplysninger om indskrivning/udskrivning, forløb, og ydelser
Oplysninger om medarbejdere