Det danske Tuberkuloseregister 1936-1987

Det danske Tuberkuloseregister 1936-1987

alt

Om registret

Tuberkuloseregistret bygger på indberetninger fra læger om tilfælde af respiratorisk og ikke-respiratorisk tuberkulose hos egne patienter. Derudover indberettes også dødstilfælde for personer diagnosticeret med tuberkulose.

Formålet med tuberkuloseregisteret var dels at lave årlige opgørelser over nye tilfælde af tuberkulose, dels at registrere hvor mange der døde af tuberkulose i løbet af året, og endelig også at registrere hvor mange som havde tuberkulose ved udgangen af året.

Registrets indhold

Periode

1936-1987

Afleverende myndighed

Statens Institut for Folkesundhed

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Personer med tuberkulose

Udvalgte variable

Cpr-nr. (fra 1972 og frem)
Køn
Nationalitet
Civilstand
Erhverv
Bopælsamt og kommune
Diagnose (tuberkulosetype)
Diagnosetidspunkt
Dødsdato
Behandlingsklinik
Behandlingsstatus