Det Medicinske Fødselsregister 1973-2016

Det Medicinske Fødselsregister 1973-2016

alt

Om registret

Formålet med registret er at danne baggrundsmateriale for overvågning af fødselsområdet samt bidrage med data til forskning og statistik.

Fra 1997 og frem er registret blevet dannet på baggrund af oplysninger fra Cpr-registret, Landspatientregistret samt blanketindberetninger af hjemmefødsler.

Registrets indhold

Periode

1973-2016

Afleverende myndighed

Sundhedsdatastyrelsen (2015-)
Statens Serum Institut (2012-2015)
Sundhedsstyrelsen (1973-2012)

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Fødsler i Danmark hjemme eller på sygehus af kvinder, der på fødselstidspunktet er opført i Cpr-registret.

Udvalgte variable

Barnets Cpr-nr.
Barnets køn
Sygehuskoder
Morens og farens Cpr-nr.
Morens civilstand
Sengedage for barn og mor
Helbredsoplysninger for moren
Oplysninger om selve fødslen
Oplysninger om komplikationer i fødselsforløbet
ICD 10-koder