Det nationale meldesystem for syfilis og gonorré 1994-2015

Det nationale meldesystem for syfilis og gonorré 1994-2015

alt

Om registret

Det er lovpligtigt for læger at anmelde patienter med syfilis eller gonorré til Statens Serum Institut. Oplysningerne fra anmeldelserne (papirblanketter) indtastes i databasen, som administreres af Afdeling for Infektionsepidemiologi.

Registrets indhold

Periode

1994-2015

Afleverende myndighed

Statens Serum Institut (1994-)

Registeransvarlig

Statens Serum Institut

Population

Personer diagnosticeret med henholdsvis gonorré og syfilis.

Udvalgte variable

Demografiske data (herkomstland, bopæl, køn og alder)

Epidemiologiske data (smittemåde, smitteland, karakteristika m.m.)

Arkiveringsversion

10761 (for perioden 1994-2004)

20054 (for perioden 2005-2015)