Det nationale meldesystem for syfilis og gonorré 1994-2015

Det nationale meldesystem for syfilis og gonorré 1994-2015

alt

Om registret

Det er lovpligtigt for læger at anmelde patienter med syfilis eller gonorré til Statens Serum Institut. Oplysningerne fra anmeldelserne (papirblanketter) indtastes i databasen, som administreres af Afdeling for Infektionsepidemiologi.

Registrets indhold

Periode

1994-2015

Afleverende myndighed

Statens Serum Institut (1994-)

Registeransvarlig

Statens Serum Institut

Population

Personer diagnosticeret med henholdsvis gonorré og syfilis.

Udvalgte variable

Demografiske data (herkomstland, bopæl, køn og alder)

Epidemiologiske data (smittemåde, smitteland, karakteristika m.m.)