Diagnosekartotek Århus Universitet 1992-2019

Diagnosekartotek Århus Universitet 1992-2019

alt

Om registret

Kartoteket indeholder instituttets retslægelige obduktioner for perioden 01.01.1992 – 31.12.2008.

Formålet med kartoteket var, at det skulle kunne anvendes til brug ved undervisning, administration og forskning. Man kan heri finde enkeltsager eller grupper af sager, få oversigter og statistikker over instituttets materiale.

I kartoteket bruges et kodesystemet kaldet SNOW_Med, som er fælles for de 3 retsmedicinske institutter i Danmark, men der findes ingen fælles database. Hvert institut koder således egne sager. Der er derfor ikke direkte adgang til de andre institutters databaser.

Registrets indhold

Periode

1992-2009

Afleverende myndighed

Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Obducerede personer

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Navn

Alder

Køn

Dødsomstændigheder

Obduktionsdiagnoser

Civilstand

Dødsårsag

Dødsmekanismer

SNOMED-koder

Dødssted

Politikreds