Diagnosekartotek, Syddansk Universitet 1992-2017

Diagnosekartotek, Syddansk Universitet 1992-2017

alt

Om registret

Kartoteket indeholder instituttets retslægelige obduktioner for perioden 01.01.1992 – 31.12.2017.

Formålet med kartoteket var, at det skulle kunne anvendes til brug ved undervisning, administration og forskning. Man kan heri finde enkeltsager eller grupper af sager, få oversigter og statistikker over instituttets materiale.

I kartoteket bruges kodesystemet kaldet SNOW_Med, som er fælles for de 3 retsmedicinske institutter i Danmark, men der findes ingen fælles database. Hvert institut koder således egne sager. Der er derfor ikke direkte adgang til de andre institutters databaser.

Registrets indhold

Periode

1992-2017

Afleverende myndighed

Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Registeransvarlig

Ikke oplyst

Population

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Stamdata

Obduktionsdata