Diagnosekartotek, Syddansk Universitet 1992-2012

Diagnosekartotek, Syddansk Universitet 1992-2012

alt

Om registret

Kartoteket indeholder instituttets retslægelige obduktioner for perioden 01.01.1992 – 31.12.2012.

 

Formålet med kartoteket var, at det skulle kunne anvendes til brug ved undervisning, administration og forskning. Man kan heri finde enkeltsager eller grupper af sager, få oversigter og statistikker over instituttets materiale.

 

I kartoteket bruges kodesystemet kaldet SNOW_Med, som er fælles for de 3 retsmedicinske institutter i Danmark, men der findes ingen fælles database. Hvert institut koder således egne sager. Der er derfor ikke direkte adgang til de andre institutters databaser.

Registrets indhold

Periode

1992-2012

 

Afleverende myndighed

Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

 

Registeransvarlig

Ikke oplyst

 

Population

 

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Stamdata

Obduktionsdata

 

Arkiveringsversion

740 (for perioden 1992-1998)

11466 (for perioden 1999-2005)

19508 (for perioden 2006-2012)