Dødsårsagsregister 1943-2019

Dødsårsagsregister 1943-2019

alt

Om registret

Dødsårsagsregistret er baseret på oplysninger fra dødsattester. Siden 1871 har det været obligatorisk at udstede et dødscertifikat ved ethvert dødsfald i Danmark, og i 1875 etablerede Sundhedsstyrelsen et officielt register.

I 1970 blev registret fuldt ud digitaliseret begyndende med perioden fra 1943 og frem. Danmark er det land i verden med flest digitaliserede registrerede oplysninger om dødsårsager blandt befolkningen.

 

Download data

De frit tilgængelige årgange kan downloades fra Rigsarkivets samling af digitalt skabte data.

Download data her

Registrets indhold

Periode

1943-2019

Afleverende myndighed

Sundhedsstyrelsen 1970-

Statens Institut for Folkesundhed 1943-1969

Registeransvarlig

Sundhedsdatastyrelsen

Population

Alle dødsfald blandt personer med et validt dansk Cpr-nr. og med fast bopæl i Danmark.

Udvalgte variable

Cpr-nr.

Køn

Alder på dødstidspunktet

Dødsdato

Dødssted og bopælskommune

Dødsårsag

Dødsmåde

ICD koder