Folkeregistre og CPR – Kom godt i gang!

Folkeregistre og CPR - Kom godt i gang!

Find oplysninger om personers adresser fra 1924 til i dag.

alt

Om folkeregistre

1924-1978 førte kommunerne folkeregistre til registrering af personers adresser.

Folkeregistre indeholder oplysning om

  • Navn og adresse samt flytninger
  • Ægteskabelig stilling og børn, fra 1956 børnebidragspligt
  • Idømte straffe (ind til 1956)
  • Diverse økonomiske oplysninger m.m. til brug for kommunens forvaltning

Rigsarkivet har modtaget folkeregisterkort fra en del kommuner, men langt fra alle.

Det må du se

Folkeregisterkort indeholder oplysninger om private forhold, og er ikke umiddelbart tilgængelige i 75 år. Pakkerne med folkeregisterkort kan derfor ikke bestilles til læsesalene.

Undersøgelse mod betaling

Rigsarkivet kan mod betaling oplyse en persons adresseoplysninger fra perioden 1924-1978.

Det kræver dog, at du kender personens navn og fødselsdato eller navn og en adresse, hvor personen har boet, samt at kommunerne har afleveret folkeregistrene til Rigsarkivet. Du køber en undersøgelse her.

Oplysninger om dig selv

Hvis du ønsker at se adresseoplysninger om dig selv, og Rigsarkivet har modtaget folkeregistrene fra de kommuner, du har boet i, finder Rigsarkivet oplysningerne uden betaling.
Bestil oplysninger om dig selv

Om Det Centrale Personregister (CPR)

CPR blev oprettet i 1968 og indeholder historiske adresseoplysninger fra 1972. Søger du en persons nuværende adresse eller adresse ved dødsfald, kan du bestille den på Borger.dk.

For oplysninger i øvrigt er det kommunerne, som har myndigheden til at give adgang. Ønsker du oplysninger, skal du derfor henvende dig i Borgerservice i din kommune.