Grundkort (matrikelkort) – Kom godt i gang!

Grundkort (matrikelkort) - Kom godt i gang!

Rigsarkivet opbevarer matrikelkort og grundkort fra 1760 og frem til 1998.

alt

Om matrikelkort

Staten har fra først i 1800-tallet vedligeholdt matrikelkort over alle ejendomsmatriklers udstrækning. Fra sidst i 1700-tallet er kort over ejendomsskel ufuldstændigt bevaret i rytterdistriktskort og udskiftningskort.

Her skal du søge

Ved udskiftningen af landsbyernes markfællesskaber ca. 1760-1820, blev markerne opmålte og der tegnedes kort over de udskiftede landsbyers marker. Udskiftningskortene havde forskellig detaljeringsgrad, og der kan være flere typer kort til samme udskiftning.

De oplysninger finder du

 • Jordfordelingen efter udskiftning
 • Navne på brugere
 • Bygningers og vejes udstrækning

Sådan finder du et udskiftningskort

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Landmålingsarkivet
 • Xx gods
 • Yy amt

Arkivserie:

 • Udskiftning

Den største samling er i Landmålingsarkivet. Herudover findes mange kort i godsernes og amternes udskiftningsarkivalier.

Arkivserien ‘Udskiftningskort’ i Landmålingsarkivet sondrer mellem kortruller og kortmapper. Alle er ordnet efter herredsnavne.

Tip til din søgning: Herredets geografiske udstrækning kan ses på det historisk administrative kort DigDag.

Kender du landsbyens sognetilhør, men kender ikke godset, er der hjælp at hente for Nørrejylland. Slå op i Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver.

På nettet eller på læsesalen?

Udskiftningskortene skal ses på læsesalen og kan bestilles gennem arkivdatabasen Daisy.

Bestil udskiftningskort via Daisy

For København, Antvorskov og Vordingborg rytterdistrikter er der fra perioden 1768-1773 bevaret tegnede sognekort.

De oplysninger finder du

 • Jordens fordeling på skov, ager eng m.m.
 • Bygningers og vejes udstrækning
 • De enkelt gårdes agre og navne på åse

Sådan finder du et rytterdistriktskort

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Landmålingsarkivet

Arkivserie:

 • Rytterdistriktskort

På nettet eller på læsesalen?

Rytterdistriktskortene kan søges frem i arkivdatabasen Daisy. Kortene er imidlertid skannede af Geodatastyrelsen og kan ses på styrelsens side Historiske kort på nettet under fanen “Økonomiske kort”.

Gå til Geodatastyrelsens side Historiske kort på nettet

Søg efter arkivalier i Daisy

For landområderne er de første – de såkaldte ‘Original 1 kort’ – tegnet i perioden ca. 1806-1822.

De oplysninger finder du

 • Ejendomsgrænser
 • Matrikelnumre
 • Navne på brugere
 • Aftegning af bygninger og ager, eng, skov hede m.v.
 • Ændringer i matrikelskel og matrikelnumre frem til 1860

Sådan finder du et original 1-kort for landområderne

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Matrikeldirektoratet

Arkivserie:

 • Original 1-kort

På nettet eller på læsesalen?

Original 1-kortene kan søges frem i arkivdatabasen Daisy. Kortene er imidlertid skannede af Geodatastyrelsen og kan ses på styrelsens side Historiske kort på nettet.

Gå til Geodatastyrelsens side Historiske kort på nettet

Søg efter arkivalier i Daisy

Den første landsdækkende opmåling af købstædernes ejendommes udstrækning foregik fra 1863 til ca. 1880 (kaldet ‘Original 1-kort’). Før da er der for nogle købstæder bevaret Grundtakstkort.

De oplysninger finder du

 • Ejendomsgrænser
 • Matrikelnumre
 • Bygningers udstrækning
 • Ændringer i matrikelskel og numre frem til første original 2 kort

Sådan finder du et Original 1-kort

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Matrikeldirektoratet

Arkivserie:

 • Original 1-kort

På nettet eller på læsesalen?

Original 1-kortene kan søges frem i arkivdatabasen Daisy. Kortene er imidlertid skannede af Geodatastyrelsen og kan ses på styrelsens side Historiske kort på nettet.

Gå til Geodatastyrelsens side Historiske kort på nettet

Søg efter arkivalier i Daisy

Fra 1860 for landområderne og noget senere for købstæderne er nye matrikelkort tegnede, de såkaldte ‘Original 2 kort’. Kortene påførtes i en periode matrikelændringer, og når de blev for mange, blev et nyt kort tegnet.

De oplysninger finder du

 • Ejendomsgrænser
 • Matrikelnumre
 • Bygningers udstrækning
 • Ændringer i matrikelskel og numre frem til næste nytegnede kort

Sådan finder du et Original 2-kort

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Matrikeldirektoratet

Arkivserie:

 • Original 2-kort

På nettet eller på læsesalen?

Original 2-kortene kan søges frem i arkivdatabasen Daisy. Kortene er imidlertid skannede af Geodatastyrelsen og kan ses på siden Historiske kort på nettet.

Gå til Geodatastyrelsens side Historiske kort på nettet

Søg efter arkivalier i Daisy

Det må du se

Matrikelkort og de øvrige omtalte kort er umiddelbart tilgængelige. Det betyder, at det ikke kræver særlig tilladelse at benytte dem, hverken på arkivernes læsesale eller via Geodatastyrelsens hjemmeside.