Jørn Boye Nielsen EF-modstand før EF-afstemningen 2. oktober 1972

Jørn Boye Nielsen EF-modstand før EF-afstemningen 2. oktober 1972

Med 'EF-modstand før EF-afstemningen' får du en bred indgang til de emner, som nogle modstandere af EF beskæftigede sig med.

alt

Om kilderne

Jørn Boye Nielsen afleverede i 1993 arkivet: EF-modstand før EF-afstemningen 2.10.1972. Pakken består af pjecer, skrivelser, avisudklip og informationsmateriale ordnet i emnegrupper  til Rigsarkivet. Udklipssamlingen er inddelt i følgende emner:

 • A1: EF og udenrigspolitik (EF-staten, Nato, EF-hær, vesten, union, EF-USA, Davignonrapporten)
 • A2: EF og ulandene
 • A3: Monopolkapitalismen
 • A4: Industripolitik (Gollanrapp., selskabslovgivningen, Kul- og stålunionen)
 • A5: F og økonomi (valutarisk politik, Werner-planen)
 • A6: Uddannelse og forskning
 • A7: Regionalpolitik
 • A8: –
 • A9: Handelspolitik
 • A10: Økologi
 • A11: Ansøgerlande og associerede lande (især England, Norge og materiale fra disse lande)
 • A12: Historisk baggrund for EF og Europarådet
 • A13: Partier og organisationer på Fællesskabsplan
 • A14: Undertrykkelse af frihedsrettigheder i EF-landene
 • A15: EF-Østeuropa
 • A16: EF-Norden
 • A17: EF-institutioner og deres funktion og regler. Integrationsteori
 • A18: Officielle, generelle redegørelser fra Kommissionen og Rådet
 • A19: Lister om EF
 • A20: Sange om EF
 • 27: Pro partier for EF
 • 28: Modstandspartier mod EF
 • 29: Grupper og komiteer for EF
 • 30: Grupper, komiteer, fronter osv. Mod EF
 • 31: Forhandlinger mod EF
 • 32: Arbejdsmarkedspolitik (lønarbejdernes stilling)
 • 33: Fagbevægelsen, national og international
 • 34: EF og Grundloven
 • 35: Indoktrinering, massemedier, markedssekretariatet
 • 36: Dansk monopolkapitalisme og dens redskaber
 • 37: Virksomheder, der går med i EF
 • 38: Økonomi i øvrigt
 • 39: Kvinderne og EF
 • 40: Boligpolitik
 • 41: Socialpolitik, medicinalindustrien
 • 42: Landbrug
 • 43: Lovtilpasning, følgelove
 • 44: Jordlove
 • 45: Grønland, Færøerne
 • 46: Alternativer til EF (Frihandelsordning)
 • 47: Venstrefløjs diskussion om EF
 • 48: Upartiske enkeltpersoner, instit. og grupper
 • 49: Opinionsundersøgelser om EF
 • 50: Referater fra EF møder
 • 51: Kirke og kultur i EF
 • 52: Plakater, flag osv. om EF

Det må du se

Jørn Boye Nielsens arkiv er frit tilgængeligt, men pga. lov om ophavsret, skal du bestille det i Daisy.