Borgerlige vielser – Kom godt i gang!

Borgerlige vielser - Kom godt i gang!

Rigsarkivet opbevarer registreringen af borgerlige vielser fra 1851 og frem fra hele Danmark.

alt

Det skal du vide for at finde en borgerlig vielse

1.

Tidspunkt

Hvornår fandt vielsen sted?

2.

Sted (kommune)

Hvor blev parret viet?

3.

Navn på mindst en af parterne

Hvad hed de viede på tidspunktet for vielsen?

De oplysninger finder du i borgerlige vielser

 • Vielsens dato
 • Brudeparrets navne
 • Fødselsdato samt nationalitet
 • Navne på vidnerne

Der kan også være oplysninger om:

 • Giftefogedens navn
 • Brudeparrets erhverv
 • Bopæl
 • Tidligere ægteskabelig stilling

Her skal du søge

Borgerlige vielser er gennem tiden blevet behandlet af forskellige myndigheder (arkivskabere).

Klik nedenfor på en periode og se, hvad du skal gøre for at finde en borgerlig vielse.

Åbn vejledninger

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Navn på den retsbetjent, dvs. by- eller herredsfoged eller birkedommer, hvor den borgerlige vielse fandt sted (fx Bjerre Herredsfoged, Viborg Byfoged eller Fanø Birkedommer)

Arkivserie:

 • Ægteskabsbog
 • Ægteskabsbøger
 • Ægteskabsprotokol

Hvor der ikke er benyttet særskilte ægteskabsbøger, skal de borgerlige vielser findes i notarialprotokollen, evt. i en anden protokol benyttet på tinge, fx skøde- og panteprotokol.

Fremgangsmåde

 1. Skriv i feltet arkivskaber navnet på den retsbetjent, hvor den borgerlige vielse fandt sted
 2. Start med at skrive ‘ægteskabs’ i feltet arkivserie. Hvis det ikke giver resultat, skriv da ‘notarialprotokol’.

På nettet eller på læsesalen?

Mange ægteskabsprotokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Resten skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy. For at søge og bestille i Daisy, skal du kende navnet på den retsbetjent, hvor den borgerlige vielse blev indgået. Det vil fremgå af Daisy, om materialet er skannet.

Gå til ægteskabsprotokollerne på Arkivalieronline

Søg efter ægteskabsprotokoller via Daisy

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • For landområder: Navn på den politikreds, hvor den borgerlige vielse fandt sted (fx Holstebro Politi)
 • For købstæder: Navn på den købstadskommune, hvor vielsen fandt sted

Arkivserie:

 • Ægteskabsbog
 • Ægteskabsbøger 
 • Ægteskabsprotokol

Fremgangsmåde

 1. Skriv i feltet arkivskaber navnet på den politikreds eller købstadskommune, hvor den borgerlige vielse fandt sted.
 2. Start med at skrive ‘ægteskabs’ i feltet arkivserie.

På nettet eller på læsesalen?

Mange ægteskabsprotokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Resten skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy. For at søge og bestille i Daisy, skal du kende navnet på den politikreds, hvor den borgerlige vielse er indgået. Det vil fremgå af Daisy, om materialet er skannet.

Gå til ægteskabsprotokollerne på Arkivalieronline

Søg efter ægteskabsprotokoller via Daisy

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Navn på den kommune, hvor den borgerlige vielse foregik eller navnet på den sognefoged i landkommunerne eller giftefoged/borgmester i købstæderne, der forestod vielsen (fx Alslev kommune, Dreslette Sognefoged eller Hygum Giftefoged)

Arkivserie:

 • Ægteskabsbog
 • Ægteskabsbøger
 • Ægteskabsprotokol

Fremgangsmåde

 1. Skriv i feltet arkivskaber navnet på den kommune, den sognefoged eller giftefoged, der forestod vielsen.
 2. Skriv ‘ægteskabs’ i feltet arkivserie for at finde både ægteskabsbøger og ægteskabsprotokoller.

På nettet eller på læsesalen?

Mange ægteskabsprotokoller er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Resten skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy. Det vil fremgå af Daisy, om materialet er skannet.

Gå til ægteskabsprotokollerne på Arkivalieronline

Søg efter ægteskabsprotokoller via Daisy

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Navn på den kommune, hvor den borgerlige vielse er foregået (fx Holmsland kommune)

Arkivserie:

 • Duplikat af ægteskabsbog
 • Ægteskabsbog

Fremgangsmåde

 1. Skriv i feltet arkivskaber navnet på den kommune, hvor vielsen foregik.
 2. Skriv ‘ægteskabs’ i feltet arkivserie.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil ægteskabsprotokoller i Daisy

Tips til din søgning

Start i kirkebogen

Du kan ofte finde oplysninger om borgerlige vielser bagerst i kirkebogen. Frem til 1922 i det sogn, hvor bruden kom fra.

Magistrats- og rådstuearkiver

I nogle købstæder findes de borgerlige vielser i magistrats- eller rådstuearkiverne.

Det må du se

Borgerlige ægteskabsbøger indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 50 år.

Ønsker du at se en ægteskabsprotokol, der er yngre end 50 år, kan du søge om tilladelse.

Søg om tilladelse til at se en ægteskabsprotokol

Mere om borgerlige vielser

Før 1851 kunne vielser i Danmark kun foretages af en præst, idet der var såkaldt tvungen kirkelig vielse. Som følge af Grundlovens bestemmelser om religionsfrihed blev borgerlige vielser i 1851 tilladt folk, hvor begge eller den ene ikke tilhørte noget anerkendt trossamfund, eller hvor brudeparret tilhørte forskellige trossamfund. Senere, fra 1923, kunne alle vælge en borgerlig vielse.