Kirkebøger fra anerkendte trossamfund – Kom godt i gang!

Kirkebøger fra anerkendte trossamfund - Kom godt i gang!

De ældste, anerkendte trossamfund uden for Folkekirken er det mosaiske og det romersk-katolske. Senere er flere andre kommet til, bl.a. metodistiske og baptistiske menigheder.

alt

Det skal du vide for at søge i kirkebøger

1.

Trosretning

Hvilken trosretning tilhørte personen?

2.

Menighed

I hvilken menighed fandt den religiøse handling sted?

3.

Tidspunkt

Hvornår fandt den religiøse handling sted?

De oplysninger finder du i kirkebøger

  • Fødsel
  • Konfirmation
  • Vielse
  • Begravelse

Her skal du søge

Ministerialbøgerne, som indeholder registrering af fødsel, vielse m.m., findes i de anerkendte trossamfunds arkiver.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

  • Navn på menigheden

Arkivserie:

  • Kirkebog
  • Ministerialbog

Hvis du ikke kender navnet, kan du forsøge dig med en del af trosretningens navn, fx ’katolsk’ eller ’baptist’. Men det vil kun virke, hvis de pågældende ord indgår i menighedens navn.

På nettet eller på læsesalen?

En del ældre kirkebøger fra anerkendte trossamfund er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Det gælder blandt andet ældre jødiske og romersk-katolske kirkebøger. Resten skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy. Det vil fremgå af Daisy, om materialet er skannet.

Gå til kirkebøger på Arkivalieronline

Bestil kirkebøger via Daisy

Det må du se

Kirkebøger efter 1925 kan indeholde cpr-numre, og de er derfor omfattet af en tilgængelighedsfrist på 100 år. De kirkebøger, vi stiller til rådighed på Arkivalieronline, er gennemgået og eventuelle personnumre er sløret.

Hvis en kirkebog slutter for mere end 50 år siden, kan den benyttes med speciel tilladelse. Denne tilladelse kan søges ved besøg på læsesalen. Ansøgningen behandles med det samme.

Ønsker du at se en indførsel om dig selv i en kirkebog, der er yngre end 50 år, anbefales det at tage kontakt til sognet.

Alternativt kan du søge Rigsarkivet om tilladelse til at se kirkebogen.

Søg om tilladelse til at se en kirkebog

Forlænget tilgængelighedsfrist for Mosaisk Trossamfund

For kirkebøger fra Mosaisk Trossamfund er der en forlænget tilgængelighedsfrist; kirkebøgerne er først umiddelbart tilgængelige efter 90 år.

Mere om kirkebøger

Både Folkekirken og de anerkendte trossamfund skal aflevere deres dokumenter til Rigsarkivet. Du finder en liste over anerkendte trossamfund i Danmark via Kirkeministeriet.

Gå til Kirkeministeriets hjemmeside

I nogle egne af landet har der været indvandrergrupper, hvis religiøse forhold har givet anledning til særligt mange menigheder uden for Folkekirken. Det gælder fx de jødiske og fransk-reformerte indvandrere i den religiøse fristad Fredericia. De lollandske “roepolakker” fik også hurtigt deres egne, romersk-katolske, kirker i regionens større byer og købstæder. I andre egne af landet kan 1800-tallets interesse for tidens vækkelser og bevægelser aflæses i et særligt stort antal af eksempelvis baptistiske eller metodistiske menigheder.