Kirkebøger – Kom godt i gang!

Kirkebøger - Kom godt i gang!

Kirkebøger fra hele landet findes hos Rigsarkivet fra 1600-tallet til ca. 2000.

alt

Det skal du vide for at søge i kirkebøger

1.

Sogn (sted)

Hvor blev registreringen foretaget?

2.

Tidspunkt

Hvornår fandt den kirkelige handling sted?

3.

Navn

Hvad hedder den person, som indførslen omhandler?

De oplysninger finder du i kirkebøger

 • Fødte
 • Konfirmationer (fra 1736)
 • Viede
 • Døde

Før 1814 har nogle præster desuden indført oplysninger om:

 • Introduktion (efter en kvinde har gjort barsel)
 • Altergang
 • Trolovelser (indtil 1799)
 • Offentlige skriftemål

I nogle sogne er der i perioden ca. 1814-1875 ført:

 • Af- og tilgangsliste (hvem, der flyttede fra og til sognet)

Åbn vejledninger

Sådan finder du en indførsel i en kirkebog

Fremgangsmåde

 1. Gå til de skannede kirkebøger på Arkivalieronline.
 2. Vælg sogn.
 3. Benyt ‘Enesteministerialbog’.
 4. Kirkebogen er ført kronologisk som begivenhederne fandt sted. Bøgerne er ikke ført på faste skemaer. Nogle præster skrev de kirkelige handlinger ind i hjemmelavede skemaer, mens andre skrev alle begivenheder ind efter hinanden.
 5. Man finder som udgangspunkt indførsler om fødte, konfirmerede (fra 1736), viede og døde. På Arkivalieronline er handlingerne forkortet F, K, V og D.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Følg linket i det ovenstående.

Sådan finder du en indførsel i kirkebogen

Fremgangsmåde

 1. Gå til de skannede kirkebøger på Arkivalieronline.
 2. Vælg sogn.
 3. Benyt ‘Hovedministerialbog’ eller ‘Kontraministerialbog’.
 4. Kirkebøgerne er ført kronologisk som begivenhederne fandt sted og systematisk efter begivenhedernes art i rækkefølgen fødte, konfirmerede, viede, tilgange (dvs. tilflyttede), afgange (dvs. fraflyttede) og døde. På Arkivalieronline kan begivenhederne være forkortet F, K, V, T, A, D. Oplysninger om fødte, konfirmerede og døde er indført med mandkøn før kvindekøn.

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Følg linket i det ovenstående.

Sådan finder du en indførsel i kirkebogen

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Xx sogn (fx Tvede Sogn)

Arkivserie

 • Kontraministerialbog

Fremgangsmåde

 1. Gå til arkivdatabasen Daisy.
 2. Skriv sognets navn i feltet arkivskaber, og ordet ‘kontraministerialbog’ i feltet arkivserie. Klik på ”Søg i Daisy”.
 3. Klik dig ind på arkivserien ‘Kontraministerialbog’.
 4. Ud for medietypen Original, Papir m.m. vælger du ”Vis indhold”.
 5. Find den rette type af begivenhed inden for den rette periode, og klik på ”Start bestilling”

På nettet eller på læsesalen?

Kirkebøgernes lister over døde til 1969 er skannet (se ovenstående periode) og kan ses på Arkivalieronline. De dele af kirkebøgerne, som ikke er skannet, skal ses på læsesalen (læs mere i afsnittet “Det må du se”). Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Følg linket i det ovenstående til Daisy. Du kan også gå direkte til Arkivalieronline.

Gå til kirkebøger på Arkivalieronline

Tips til din søgning

Slå sognet op i DigDag

Kender du stedet, hvor begivenheden fandt sted, men ikke sognets navn, kan du finde navnet på det historisk administrative kort DigDag.

Slå sognenavne op på DigDag.dk

Hjælpemidler, når du arbejder med kirkebøger

Der er meget at holde styr på, når du arbejder med kirkebøger. Vi har derfor samlet en nogle hjælpemidler, som kan hjælpe dig.

Gå til hjælpemidler til kirkebøger

Det må du se

Kirkebøger efter 1925 kan indeholde CPR-numre og er derfor omfattet af en tilgængelighedsfrist på 100 år. De kirkebøger, vi stiller til rådighed på Arkivalieronline, er gennemgået, og eventuelle personnumre er sløret.

Kirkebøger der er:

 • mere end 50 år gamle
 • eller kun indeholder indførsler om døde og er mere end 10 år gamle

kan benyttes med speciel tilladelse. Denne tilladelse kan søges ved besøg på læsesalen. Ansøgningen behandles med det samme.

Du kan også søge om tilladelse til at se kirkebøger der er mindre end 50 år gamle.

Søg om tilladelse til at se kirkebøger

Kopiforbud

Kirkebøger udskrevet senere end 1925, og som du får at se på læsesalen enten med speciel tilladelse eller en godkendt adgangsøgning, må ikke scannes, fotokopieres eller affotograferes.

Mere om kirkebøger

De ældste bevarede kirkebøger i Danmark blev anlagt i begyndelsen af 1600-tallet – for Sønderjyllands vedkommende i slutningen af 1500-tallet – på præsternes eget initiativ eller efter pålæg fra biskopperne. I kongebreve fra 1645 og 1646 blev det imidlertid påbudt præsterne i hele landet at registrere døbte, trolovede/viede og døde i sognet. Men det er langt fra i alle sogne, at der findes kirkebøger fra 1600-tallet.

De ældste kirkebøger er ikke ført på faste skemaer. Nogle præster skrev de kirkelige handlinger ind i hjemmelavede skemaer, mens andre skrev dem ind kronologisk. Fra ca. 1814 blev registreringerne mere systematiske med fortrykte skemaer (reskript af 11. december 1812). Desuden blev det besluttet at føre kirkebøgerne i to eksemplarer: en ‘hovedministerialbog’ ført af præsten og en ‘kontraministerialbog’ ført af degnen.

I Sønderjylland var disse forandringer allerede tidligere ført igennem. De to eksemplarer skulle opbevares under hver sit tag for at beskytte mod tab ved f.eks. brand. En del kirkebøger fra før 1814, kaldet ‘Enesteministerialbøger’, er netop gået tabt ved præstegårdsbrande.